Salus Ansvars försäkring

Fördelar:

 • Avbrottsersättning utgår med 300 kr/dygn vid avbrott på den påbörjade semestern.
 • 1 års trygghetsgaranti är inkluderat i försäkringen.
 • Nyvärdesersättning om din husbil blir totalskadad.

Detta innehåller försäkringen:

 • Trafik(hel&halv&trafik)

  Måste du ha enligt lag och ersätter personskador på passagerare, förare och övriga personer som blir skadade. Om din husbil orsakar skador på annans egendom eller andra fordon utgår också ersättning. Normalt ingen självrisk. Om föraren är under 24 år är självrisken 1000 kr.

 • Brand(hel&halv)

  Du blir ersatt om det uppstår skador på grund av brand. Självrisken ligger på 1500 kr.

 • Glas(hel&halv)

  Om husbilens glasrutor har krossats, genombrutits eller spräckts genom exempelvis stenskott kan du få ersättning. Självrisken är 1700 kr om du behöver byta ut glaset och 200 kr om det endast gäller reparation.

 • Stöld(hel&halv)

  Om du råkar ut för inbrott, stöld eller stöldförsök får du ersättning. Självrisken är 1500 kr.

 • Maskinskada(hel&halv)

  Ersättning utgår för skador på husbilens funktioner, exempelvis på motor och kraftöverföring. Husbilen får inte vara mer än 8 år och ha gått högst 10 000 mil för att försäkringen skall gälla. Självrisken varierar mellan 2000 kr och 3000 kr beroende på hur långt husbilen har körts.

 • Maskinskada för hushållsmaskiner (hel&halv)

  Du kan få ersättning för installerade system för värme, vatten, avlopp, gas, elektricitet och ventilation om dessa blir skadade. Självrisken ligger på 1000 kr.

 • Nyvärdesersättning(hel&halv)

  Blir din husbil totalskadad kan du få ersättning med ett motsvarande fordon. Vissa förutsättningar måste dock vara uppfyllda. Ingen självrisk.

 • Räddning(hel&halv)

  Om du råkar ut för driftsstopp får du ersättning för bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Transport ingår också till hemort för förare och passagerare. Självrisk är 500 kr.

 • Avbrottsförsäkring(hel&halv)

  Försäkringen ersätter avbrott i din påbörjade semester om ditt fordon blir skadat. Ersättningen är 300 kr/per dag och du kan få den i högst 3 veckor. Ingen självrisk.

 • Ansvarsförsäkring (hel&halv)

  Om du skulle bli skadeståndsskyldig kan försäkringen hjälpa dig att utreda och betala skadestånd. Maxtaket är 5 000 000 kr. Ingen självrisk.

 • Rättsskydd(hel&halv)

  Uppstår det tvist vid trafikolycka, försäljning, köp eller reparation av ditt fordon kan du få ersättning för rättegångs- och advokatkostnader. Högsta ersättning är 225 000 kr och självrisken är minst 1500 kr eller 20 % av kostnader.

 • Vagnskada(hel)

  Om ditt fordon blir skadat i kollision, skadegörelse eller dikeskörning får du ersättning. Självrisken är 1500 kr.

För mer detaljerad info om ovanstående kategorier besök Salusansvars hemsida.

Övrig Info:

 • 1 års trygghetsgaranti

  Salusansvar erbjuder en trygghetsgaranti som innebär att om det uppstår en skada som tidigare försäkringsbolag normalt skulle ha ersatt och som inte täcks av Salusansvars försäkring får du ersättning från Salusansvar det första året försäkringen gäller.

Besök Salus Ansvars hemsida