Låna pengar för husbilsköp

Att finansiera sitt husbilsköp är ofta en stor affär och för dig som köpare är det flera viktiga faktorer som spelar roll. Vi har ställt ett antal relevanta frågor till 7 st olika återförsäljare av husbilar som erbjuder finansiering. Du kan läsa alla svar under jämförelsen av lån nedan. 

Rekommenderas:

På grund av bristfällig information från bankerna har vi istället valt att fråga återförsäljarna direkt. Vi har ställt frågor anonymt och låter därför återförsäljarna vara anonyma. Tanken med sammanställningen nedan är endast att få en uppfattning om vilka villkor man kan förvänta sig vid köp av husbil, inte att ställa återförsäljarna mot varandra. De banker som återförsäljarna använder när de erbjuder finansiering är i de flesta fall följande: Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Santander och Wasa Kredit.

När du skall finansiera ditt husbilsköp får du låna upp till 80 % av objektets pris. Resterande del 20 % skall betalas kontant eller via inlösen. Räntan är i de flesta fall rörlig, så det kan vara bra att ha en buffert för eventuella räntehöjningar. Oftast måste du köpa din husbil av en professionell handlare, men i vissa undantagsfall går det att köpa av privatperson. Vissa banker finansierar köp av begagnade objekt, vissa finansierar endast nya objekt. Avslutningsvis gäller att standardräntan kan skilja sig från din förhandlade ränta. Din inkomst och återbetalningsförmåga spelar en avgörande roll för räntan.

Aktörer:

1. Återförsäljare nummer 1
2. Återförsäljare nummer 2
3. Återförsäljare nummer 3
4. Återförsäljare nummer 4
5. Återförsäljare nummer 5
6. Återförsäljare nummer 6
7. Återförsäljare nummer 7

 1) Räntor

Fråga: Har ni någon standardränta vid husbilslån från exempelvis någon av bankerna?

Svar:

 1. Återförsäljare 1: 4,95 % (Santander och Handelsbanken)
 2. Återförsäljare 2: 4,95 % (Nordea)
 3. Återförsäljare 3: 5,45 % eller 5,95 % (Nytt objekt eller Gammalt objekt, Santander)
 4. Återförsäljare 4: Ingen standardränta(Wasa Kredit och Swedbank)
 5. Återförsäljare 5: 4,95 % (Wasa Kredit och Santander)
 6. Återförsäljare 6: 3,95 % eller 4,95 % (Nytt objekt eller Gammalt objekt, Handelsbanken)
 7. Återförsäljare 7: 4,95 % (okänt, men enligt deras hemsida använder de Swedb./Handelb./Wasa Kredit)

Slutsats: Den vanligaste finansieringsräntan är 4,95 %. Men det finns undantag åt båda håll, lägsta är 3,95 % och högsta är 5,95 %. Finns även variationer om det är ett nytt eller gammalt objekt.

 2) Uppläggningsavgifter och aviavgifter

Fråga: Uppläggningsavgiften och aviavgiften, vad ligger dessa på? 

Svar:

 1. Återförsäljare 1: 595 kr / 55 kr
 2. Återförsäljare 2: 595 kr / 55 kr
 3. Återförsäljare 3: 595 kr / 55 kr
 4. Återförsäljare 4: 500 kr / 45 kr
 5. Återförsäljare 5: 595 kr / 45 kr
 6. Återförsäljare 6: 595 kr / 55 kr
 7. Återförsäljare 7: 595 kr / 55 kr

Slutsats: Alla aktörer utom aktör nr 4 har 595 kr som uppläggningsavgift, så det är ganska klarlagt att detta är vanligast. Aviavgiften är oftast 55 kr (5 st aktörer) och ibland 45 kr (2 st aktörer)

 3) Hur mycket kan man låna?

Fråga: Hur mycket kan man låna? Lägsta och högsta belopp?

Svar:

 1. Återförsäljare 1: Inget lägsta och högsta belopp enligt källa
 2. Återförsäljare 2: Inget lägsta och högsta belopp enligt källa
 3. Återförsäljare 3: Lägst 50 000 kr/ Högst 2 000 000 kr
 4. Återförsäljare 4: Lägst 15 000 kr/ Ingen uttalad övre gräns
 5. Återförsäljare 5: Styrs av inkomst/betalningsförmåga
 6. Återförsäljare 6: Styrs av inkomst/betalningsförmåga
 7. Återförsäljare 7: Inget lägsta och högsta belopp enligt källa

Slutsats: Olika bud, men generellt beror lånebeloppet på inkomst/betalningsförmåga och ofta finns inget lägsta och högsta lånebelopp. Några aktörer uppger lägsta/högsta lånebelopp.

 4) Återbetalningstider

Fråga 4: Återbetalningstid. Vad kan man välja emellan? Kortaste och längsta tid?

Svar:

 1. Återförsäljare 1: 12 mån/240 mån
 2. Återförsäljare 2: Desto nyare bil, desto längre lånetid. Övrigt inga uppgifter om längd.
 3. Återförsäljare 3: 12 mån/180 mån
 4. Återförsäljare 4: Några månader/240 mån
 5. Återförsäljare 5: Styrs av objektets ålder/låntagarens betalningsförmåga. Ej längre än 180 mån.
 6. Återförsäljare 6: 240 mån vid nytt fordon, ej uttalad lägre gräns.
 7. Återförsäljare 7: 36 mån/180 mån

Slutsats: Går inte att dra några enhetliga slutsatser, olika bud från alla återförsäljare. Allt från några månader till 240 mån(20 år)

 5) Prisexempel 

Fråga: Ge gärna ett exempel på ett lånebelopp på 100 000 kr(objektpris 125 000 kr och kontantinsats 25 000 kr). Vad skulle detta kosta om man lade upp detta på 5 år med en standardränta? Hur mycket tillkommer i uppläggningsavgift och aviseringsavgift? Annuitetslån.

Svar:

 1. Återförsäljare 1: 100 000 kr * 4,95 % * 60 mån + 595 kr(uppl.) + 55 kr(avi.) = 1885 kr/mån
 2. Effektiv ränta 6,58 %, Kreditkostnad 16995 kr(varav 13100 kr ränta, 3895 kr avgifter)
 3. Återförsäljare 2: Denna återförsäljare har exakt samma modell som nummer 1.
 4. Återförsäljare 3: 100 000 kr * 5,45 % * 60 mån + 595 kr(uppl.) + 55 kr(avi.) = 1908 kr/mån
 5. Effektiv ränta okänd. Kreditkostnad okänd. (Kontakta Santander, men tveksamt om svar.)
 6. Återförsäljare 4: Inga siffror förutom slutresultatet, 1931 kr/mån. Uppläggningsavgift är 500 kr och
 7. aviseringsavgiften är 45 kr.
 8. Återförsäljare 5: Inga uppgifter.
 9. Återförsäljare 6: 100 000 kr * 4,95 % * 60 mån + 595 kr(uppl.) + 55 kr(avi.) = 1885 kr/mån
 10. Återförsäljare 7: 100 000 kr * 4,95 % * 60 mån + 595 kr(uppl.) + 55 kr(avi.) = 1885 kr/mån

Slutsats: Den vanligaste modellen räknat på ett kreditbelopp på 100 000 kr ger en kostnad på 1885 kr/mån. Effektiv ränta 6,58 %, Kreditkostnad 16995 kr, varav 13100 kr är ränta och 3895 kr avgifter. Det finns undantag, men detta är den klart mest förekommande modellen.

 

Sammanfattning

Återförsäljarnas erbjudande om finansieringsalternativ är ganska lika, men det finns skillnader. De flesta erbjuder ganska låga standardräntor och har du en bra ekonomi kan du säkert pruta ner några tiondelar. Ofta ligger standardräntan på 4,95 %, vilket historiskt sett är väldigt lågt. Avgifterna är i princip identiska, så det viktigaste är att få ner räntan så lågt som möjligt. Ofta finns det inga begränsningar för hur mycket du kan låna, men om du skall köpa en husbil i miljonklassen görs en närmare ekonomisk kontroll. Återbetalningstiden varierar mellan de olika aktörerna, men generellt kan man säga att det är ovanligt med återbetalning längre än på 20 år.