Trygg Hansas försäkring

Fördelar:

 • Drulleförsäkring ingår, upp till högst 8 år.
 • Snabb skadereglering direkt via telefon eller nätet.
 • Reseavbrottsförsäkring om du tvingas avbryta din pågående resa på grund av skada eller stöld.

Detta innehåller försäkringen:

 • Trafik (hel&halv&trafik)

  Från första dagen då du köper husbilen måste du ha en trafikförsäkring. Försäkringen ersätter skador på dig själv, passagerare och övriga personer vid en trafikolycka. Även skador på annans egendom ersätts. Kan tecknas separat. Självrisk 1000 kr. Förare under 24 år betalar självrisk på 2000 kr.

 • Ansvar (hel&halv)

  Om din uppställda husbil skulle börja rulla av någon anledning och orsaka skada kan du få ersättning för detta. Självrisk 1000 kr.

 • Brand(hel&halv)

  Ersätter skador orsakade av exempelvis blixtnedslag, explosion och brand. Anlagda bränder av annan person ersätts också. Självrisk 1500 kr.

 • Stöld (hel&halv)

  Om du råkar ut för stöld av din husbil eller dess tillbehör kan du få ersättning av försäkringen. Ersättning utgår även på skador orsakade av stöld. Självrisk 1500 kr.

 • Glasruteskador (hel&halv)

  Skador på vind-, sido- eller bakruta ersätts. 100 kr självrisk vid reparation av ruta och 1500 kr självrisk vid byte av ruta.

 • Drulle (hel&halv)

  Drulleförsäkringen ersätter oförutsedda skador som sker i husbilens boendedel. Det högsta ersättningsbelopp som utgår är 50 000 kr. Självrisken ligger på 1500 kr.

 • Maskinskada (hel&halv)

  Ersättning utgår om det sker skador på växellåda och motor. Husbilen får vara högst 8 år och ha körts högst 10 000 mil om ersättning skall bli aktuell. Självrisken varierar mellan 1500 kr och 5000 kr beroende på antal mil husbilen har gått.

 • Kris (hel&halv)

  Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en konstaterad skada har du rätt till maximalt 10 behandlingar hos psykolog/terapeut. Ingen självrisk.

 • Reseavbrott (hel&halv)

  Om din husbil stjäls eller blir obrukbar under en pågående semesterresa har du rätt till ersättning. 300 kr per dag i högst 45 dagar. Ingen självrisk.

 • Räddning (hel&halv)

  Vid stöld, driftstopp eller trafikolycka får du ersättning för bärgning till närmaste verkstad. Även transport till hemort för passagerare och husbil ingår. Självrisk 1500 kr.

 • Rättsskydd (hel&halv)

  Ersätter rättegångs- och advokatkostnader som kan uppstå vid tvist. Det kan exempelvis röra sig om tvister vid trafikolycka, köp, försäljning och reparation av husbil. Självrisk är 20% av skadekostnaden, dock lägst 1500 kr.

 • Vagnskada (hel)

  Ingår i helförsäkringen och ersätter yttre skada på husbil vid krock, skadegörelse eller olyckshändelse. Du väljer självrisknivå, 3000, 6000 eller 9000 kr. Högre premie betalas vid lägre självrisk.

 • För mer detaljerad info om ovanstående kategorier besök Trygg Hansas hemsida.

  Tilläggsförsäkring:

 • Självriskreducering

  Tilläggsförsäkring som minskar din självrisk vid krock, skadegörelse eller kollision med djur. Försäkringen ersätter 3000 kr av självrisken.

 • RehabTrafik

  Olycksfallsförsäkring som ersätter privat medicinsk vård, skador på passagerare och förare vid trafikolycka. Du får även tillgång till en rehabcoach, som tar fram en individuell åtgärdsplan.

Besök Trygg Hansas hemsida