Länsförsäkringars försäkring

Fördelar

 • Låg självrisk om du behöver använda rättsskyddet i försäkringen.
 • Ansvarsförsäkring ingår både i halv- och helförsäkring.
 • Semesteravbrott du får ersättning om du behöver avbryta en pågående semesterresa.

Detta innehåller försäkringen:

 • Trafik(hel&halv&trafik)

 • Enligt lag är trafikförsäkringen obligatorisk och den ersätter personskador på passagerare, förare och utomstående vid en trafikolycka. Annans egendom som skadas ersätts också. Självrisken är 1000 kr och om föraren är yngre än 24 år tillkommer en extra självrisk på 1000 kr.

 • Brand(hel&halv)

 • Ersättning utgår för skador orsakade av åsknedslag, explosion eller brand. Skador på elektriska kablar orsakade av kortslutning kan också ersättas. Självrisk 1800 kr.

 • Glas(hel&halv)

 • Försäkringen ersätter skador på glasrutor som gått sönder på grund av exempelvis skadegörelse eller stenskott. Självrisken ligger på 1500 kr.

 • Stöld(hel&halv)

 • Du får ersättning om din husbil blir stulen eller får inbrott, villkoret är att den stulna husbilen inte kommit till rätta inom en månad från och med skadeanmälan. Självrisken är 1800 kr.

 • Räddning(hel&halv)

 • Om husbilen råkar ut för driftstopp har du rätt till bärgning eller bogsering, dock inte om det beror på slut på bränslet. Självrisk 1500 kr.

 • Rättsskydd(hel&halv)

 • Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader som uppstår på grund av tvist i samband med en trafikskada och vid försäljnings-, köp- eller reparationstvister. Självrisk är lägst 1000 kr eller 20% av kostnaderna.

 • Ansvarsförsäkring(hel&halv)

 • Om du skulle krävas på skadestånd på grund av något som din husbil skadar, kan du få hjälp att förhandla. Behöver du betala skadestånd täcker försäkringen detta upp till 5 miljoner för personskador och 1 miljon för sakskador. Självrisk är 600 kr.

 • Semesteravbrott(hel&halv)

 • Om din husbil skadas eller blir obrukbar under din pågående semester kan du få ersättning med 300 kr per dag. Villkoret är att du inte kan använda fordonet och ersättningen utgår maximalt för 3 veckor. Ingen självrisk.

 • Maskinskada(hel&halv)

 • Försäkringen som gäller maskinskada på husbil gäller endast fram till att fordonet är 8 år eller har gått 100 000 km. Motor, generator, kraftöverföring är några exempel som omfattas av denna försäkring. Självrisken är antingen 3000 kr eller 5000 kr beroende på hur långt du har kört med husbilen.

 • Vagnskada(hel)

 • Om du orsakar en trafikolycka och skadar din husbil kan du få ersättning även om felet är ditt eget. Ersättning utgår också vid skadegörelse och yttre olyckshändelse. Du väljer självrisk, 3000 kr eller 5000 kr. Ju lägre självrisk, desto dyrare premie.

Besök Länsförsäkringars hemsida