Vardias försäkring

Fördelar:

 • 14 dagars öppet köp gäller vid tecknande av husbilsförsäkring.
 • Betalskydd ingår om du blir arbetslös eller sjuk.
 • Semesteravbrott ersätts med 500 kr/dygn.

Detta innehåller försäkringen:

 • Trafik (hel & halv & trafik)

  Vid trafikolycka ersätts förare och passagerare som blir skadade. Ersättning utgår även för skador på andra fordon, personer och övriga saker som husbilen orsakar. Obligatorisk försäkring som du måste ha enligt lag.

 • Brand (hel & halv)

  Försäkringen täcker skador orsakade av brand, åska, explosion eller kortslutning i ledningar och kablar.

 • Stöld (hel & halv)

  Om din husbil blir stulen eller skadad vid inbrott blir du ersatt. Det utgår även ersättning för stulna tillbehör och personliga tillhörigheter i husbilen.

 • Glas (hel & halv)

  Ersättning utgår om vindruta, bakruta eller sidoruta krossats eller spräckts. Skador på glastak ersätts ej.

 • Räddning (hel & halv)

  Om din husbil råkar ut för driftstopp kan du få ersättning för bärgning till närmaste verkstad för reparation. Om din husbil stjäls får du betald transport till hemorten. Gäller även för övriga passagerare.

 • Reseavbrott (hel & halv)

  Du kan få ersättning om din pågående semesterresa blir avbruten på grund av skada. Ersättning är 500 kr/dygn och utgår i maximalt 21 dagar.

 • Rättsskydd (hel & halv)

  Ersättning utgår för rättegångs- och advokatkostnader vid uppkommen tvist som rör trafikolycka, försäljning, köp eller reparation av husbil. Mindre mål under ett halvt prisbasbelopp ersätts ej.

 • Särskilt skydd (hel & halv)

  Personlig lösegendom som skadas vid ersättningsbar glas-, stöld-, vagn-, eller brandskada och som förvaras i fordonet ersätts.

 • Vagnskada (hel)

  Ersätter skador på husbil vid trafikolycka eller skadegörelse. Däremot ersätts inte skador beroende på exempelvis väta, köld, frätning eller fukt. 

(Uppgifter om självrisker finns inte tillgängligt på Vardias hemsida och försäkringsbolaget har valt att inte svara på skriftliga frågor om dem)

För mer detaljerad info om ovanstående kategorier besök Vardias hemsida.

Tilläggsförsäkring:

 • Assistans

  Du kan få hjälp om du drabbas av driftstopp. Hjälp fås inom en timme och gör att du slipper betala självrisk vid bärgning. Denna försäkring kan utgå flera gånger per försäkringsår, dock maximalt 3 gånger per år.

 • Trafikolycksfall

  Denna tilläggsförsäkring kan ge dig ersättning utöver trafikförsäkringen vid trafikolycka. Ersättning på högst 500 000 kr utgår vid medicinsk invaliditet. Utöver detta ges ersättning för kostnader vid sjukskrivning och sjukhusvistelse.

Övrig Info:

 • Betalskydd

  Betalskyddet ingår automatiskt om du är tillsvidareanställd eller fullt arbetsför. Skulle du bli arbetslös eller arbetsoförmögen betalar Vardia kostnaden för försäkringen under denna period.

Besök Vardias hemsida