Swedbanks försäkring

Fördelar:

 • Flexibelt utbud försäkringen går att teckna antingen med hel- och halvförsäkring. Dessutom med Bas eller PLUS version.
 • Semesteravbrott ersätts om du behöver avbryta din pågående semester vid en skada på husbilen.
 • Ingen självrisk för trafikförsäkring.

Detta innehåller försäkringen:

 • Trafik (hel & halv & trafik)

  Den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter skador på annans egendom och skador på dig och andra personer. Normalt ingen självrisk.

 • Brand (hel & halv)

  Du får ersättning om husbilen råkar ut för explosion, brand eller blixtnedslag. Självrisken ligger på 1500 kr.

 • Glas (hel & halv)

  Om fordonets vind-, sido- eller bakruta skadas vid exempelvis stenskott ersätts skador. Självrisk är vid byte 2000 kr och vid reparation 100 kr per stenskott.

 • Maskinskada (hel & halv)

  Ersättning lämnas om skada uppstår på fordonets motor, växellåda och kraftöverföring. Är husbilen över 8 år eller har gått mer än 10 000 mil utgår ingen ersättning. Självrisken varierar mellan 1500 kr och 5000 kr beroende på många mil den gått.

 • Krishantering (hel & halv)

  Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en trafikolycka kan du få upp till 10 st behandlingar hos terapeut eller psykolog. Terapeut/psykolog anvisas av försäkringsbolaget. Ingen självrisk.

 • Personligt lösöre (hel & halv)

  Ersätter personliga tillhörigheter upp till maximalt 35 000 kr. Undantag finns, exempelvis sedlar, mynt, antikviteter mm. Ingen självrisk.

 • Räddning (hel & halv)

  Om husbilen blir skadad vid trafikolycka eller om annat driftstopp uppstår får du ersättning för bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Skulle driftsstoppet bero på brist av drivmedel gäller inte försäkringen. Självrisken är 1500 kr.

 • Rättsskydd (hel & halv)

  Ersättning lämnas för rättegångs- och advokatkostnader som uppstår vid tvist angående exempelvis trafikolycka, köp, försäljning av reparation av husbil. Självrisken är lägst 1500 kr eller 20 % av skadekostnaden.

 • Stöld (hel & halv)

  Om du råkar ut för stöld eller rån av husbil lämnas ersättning. Detta gäller även om det uppstår skador vid stöld- eller rånförsök. Självrisken är 1500 kr.

 • Avbrottsersättning (hel & halv)

  Vid avbrott av pågående semester som beror på skada av fordonet lämnas ersättning på 300 kr/per dag och maximalt i 21 dagar. Försäkringen ingår endast i HusbilPlus. Ingen självrisk.

 • Assistans (hel & halv)

Du kan få ersättning om ditt fordon blir obrukbart på grund av exempelvis en trafikolycka. Du erhåller hjälp inom en timma i Sverige och befinner du dig utomlands får du hjälp inom fyra timmar. Ingen självrisk. Ingår endast i HusbilPlus.

 • Djurkollision och skadegörelse (hel)

Denna försäkring ingår endast i HusbilPlus och har du helförsäkring är självrisken 2500 kr.

 • Kollision med utländsk motpart (hel)

Har du en vagnskadeförsäkring får du ersättning för hela grundsjälvrisken vid kollision med ett utlandsregistrerat fordon även om felet inte är ditt. Denna försäkring ingår endast i HusbilPlus.

För mer detaljerad info om ovanstående kategorier besök Swedbanks hemsida.

Swedbank har fyra olika typer av husbilförsäkringar. Det finns både hel- och halvförsäkring. Dessutom går båda att få med Bas- eller Plusvariant. Se Swedbanks hemsida för mer info.

Besök Swedbanks hemsida