Nyheter Husbil.se

Lagen skärps – nu får polisen bötfälla rattsurfare på plats

Husbil.se 2018-09-27

Lagen om förbud mot rattsurfning började gälla redan i februari i år, och hittills har cirka 800 personer blivit bötfällda. Nu kommer nästa skärpning av lagen – från och med den 1 oktober får nämligen polisen bötfälla rattsurfare direkt på plats. Det gör att polisens arbete underlättas väsentligt.

Sedan februari i år är det förbjudet att använda handhållen telefon under körning. Den nya lagen infördes efter långa och många påtryckningar då den gamla lagen ansågs både luddig och svårbedömd. Den nya totalförbuds-lagen är en del av nystarten för Nollvisionen – ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige. Nu skärps alltså lagen ytterligare ett snäpp och polisen kan redan på plats ge böter på 1500 kronor. Att polisen inte kunnat ge böter tidigare beror på att lagen först var tvungen att prövas i domstol, vilket är gjort nu. Det kommer betyda att polisens arbete blir mycket enklare. Istället för att skriva en formell brottsanmälan och skicka det vidare till åklagare som i sin tur driver det vidare i domstol kan en bot alltså skrivas direkt på platsen.

Orsakar många trafikolyckor

Trots att lagen gällt i cirka 8 månader är det inte alla som följer den och många olyckor orsakas av att föraren har fokus på telefonen istället för på vägen. Hur många vill däremot inte polisen berätta. Det polisen däremot kan berätta är att den nya skärpningen av lagen gör hela processen enklare, vilket förhoppningsvis också innebär att säkerheten på våra svenska vägar blir högre.

För dig som campare – tänk på att hålla händerna på ratten

Sommaren 2018 är alltså första högsäsongen med den nya lagen för Sveriges campare. Som campare gäller det därför att planera sin körning så pass bra så man slipper fiffla med mobiltelefonen under körning. Tänk på att sätta igång GPS innan du börjar rulla och att stanna och ta pauser ofta – då minskar du risken för olyckor. Ofta är det flera som åker iväg på campingsemestrar. Därför är det en bra idé att samarbeta i bilen så att föraren kan koncentrera sig på vägen och körningen medan passageraren fungerar som en kartläsare. Det är inte alltid enkelt att hitta i vårt avlånga land, men med tålamod och en bra kartläsare kommer man långt!

Fler nyheter