Jämför husbilsförsäkring

Att välja rätt husbilsförsäkring till sin husbil kan vara både svårt och tidsödande. Skillnaderna mellan försäkringsbolagens husbilsförsäkringar är inte stora, vilket försvårar valet av husbilsförsäkring. Dessutom kan du inte få exakt premiekostnad förrän du uppgivit just din husbilsmodell med registreringsnummer. Ålder på husbil och körda mil påverkar premien.

* Jämför husbilsförsäkring på Insplanet *

Men det finns två områden där skillnaderna är tydliga:

  • Omfattning
  • Självrisk

I tabellen nedan finns en överskådlig överblick av de 7 största försäkringsbolagens omfattning för helförsäkring husbilsförsäkring.

Omfattning

Stöld
Brand
Glas
Maskinskada

Räddning

Rättsskydd

Sem.avbrott

Kris

-

-

-

Ansvar

-

-

           

-

Drulle

-

-

-

-

-

-

Vagnskada 

Trafikförsäkr. 

I tabellen nedan finns en överskådlig överblick av de 7 största försäkringsbolagens självrisker för husbilsförsäkring (gäller helförsäkring).

Självrisker


Stöld 1500 1500 1000 1800 1500 2000 1500
Brand 1500 1500 1000 1500 1500 2000 1500
Glas (1) 1500 / 0 1500 / 100 1500 / 200 1500 / 200 1500 / 200 35 % 1500 / 0
Maskinskada (2) 2000 / 5000 1500 / 8000 1/2000 + 20% 3000 / 7000 3000 / 8000 2000 / 4000 2000 / 6000

Räddning

1500 1500 1000 1500 0 1200 1500

Rättsskydd (3)

20% / 1500 20 % / 1500 25% / 1000 20% / 1000 20% / 1500 20% / 1500 20% / 1500

Sem.avbrott

0

0

0

0

0

0

0

Kris

0 0 X 0 X X 0

Ansvar

0 1000 X 600 X 500 X

Drulle

X 1500 X X X X X

Vagnskada (4)

3000 / 6000 3000 / 9000  2000 / 5000 3000 / 5000 3000 / 8000 3000 / 6000 2500
Trafikförsäkr. 0 1000 0 1000 1000 / 2000 1000 0

1) 2000 / 5000 läses: Självrisk för byte av ruta / Självrisk för reparation av ruta

2) Beror på ålder och mil. Äldre bil = dyrare självrisk. Fler mil = dyrare självrisk

3) 20% / 1500 läses: % av totalkostnaden / lägsta belopp. Exempel: Rättskostnad 20000 x 20% = 4000 kr i självrisk.

4) 3000 / 6000 läses: Billigare självrisk, dyrare premie / Dyrare självrisk, billigare premie.


På respektive försäkringsbolags länk finns en er detaljerad information om deras husbilsförsäkrings omfattning och självrisker.

Vi tar inte ställning för någon av försäkringsbolagen, utan vi hoppas att du som kund på ett tydligt och enkelt sätt kan få en överblick av de största skillnaderna. Försäkringarna tål att jämföras och är du på osäker gå in på respektive försäkringsbolags hemsida och läs den finstilta. Valet är ditt!

* Jämför husbilsförsäkring på Insplanet *