Jämför husbilsförsäkring

Att välja rätt husbilsförsäkring till sin husbil kan vara både svårt och tidsödande. Skillnaderna mellan försäkringsbolagens husbilsförsäkringar är inte stora, vilket försvårar valet av husbilsförsäkring. Dessutom kan du inte få exakt premiekostnad förrän du uppgivit just din husbilsmodell med registreringsnummer. Ålder på husbil och körda mil påverkar premien.

Jämför husbilsförsäkring hos Försäkrat.se

Jämför olika områden

Men det finns två områden där skillnaderna är tydliga:

  • Omfattning
  • Självrisk

I tabellen nedan finns en överskådlig överblick av de 7 största försäkringsbolagens omfattning för helförsäkring husbilsförsäkring.

Omfattning

Stöld
Brand
Glas
Maskinskada

Räddning

Rättsskydd

Sem.avbrott

Kris

-

-

-

Ansvar

-

-

           

-

Drulle

-

-

-

-

-

-

Vagnskada 

Trafikförsäkr. 

I tabellen nedan finns en överskådlig överblick av de 7 största försäkringsbolagens självrisker för husbilsförsäkring (gäller helförsäkring).

Självrisker


Stöld 2000 1500 1000 1800 1500 2000 1500
Brand 1500 1500 1000 1500 1500 2000 1500
Glas (1) 2000 / 0 1500 / 100 1500 / 200 1500 / 200 1500 / 200 35 % 2000 / 0
Maskinskada (2) 2000 / 5000 1500 / 8000 1/2000 + 20% 3000 / 7000 1500 / 4000 2000 / 4000 2000 / 6000

Räddning

1500 1500 1000 1500 0 1200 1500

Rättsskydd (3)

20% / 1500 20 % / 1500 25% / 1000 20% / 1000 20% / 1500 20% / 1500 20% / 1500

Sem.avbrott

0

0

0

0

0

0

0

Kris

0 0 X 0 X X 0

Ansvar

0 1000 X 600 X 500 X

Drulle

X 1500 X X X X X

Vagnskada (4)

3000 / 6000 3000 / 9000  2000 / 5000 3000 / 5000 4000 3000 / 6000 3000
Trafikförsäkr. 0 1000 0 1000 1000 / 2000 1000 0

1) 2000 / 5000 läses: Självrisk för byte av ruta / Självrisk för reparation av ruta

2) Beror på ålder och mil. Äldre bil = dyrare självrisk. Fler mil = dyrare självrisk

3) 20% / 1500 läses: % av totalkostnaden / lägsta belopp. Exempel: Rättskostnad 20000 x 20% = 4000 kr i självrisk.

4) 3000 / 6000 läses: Billigare självrisk, dyrare premie / Dyrare självrisk, billigare premie.


På respektive försäkringsbolags länk finns en er detaljerad information om deras husbilsförsäkrings omfattning och självrisker.

Vi tar inte ställning för någon av försäkringsbolagen, utan vi hoppas att du som kund på ett tydligt och enkelt sätt kan få en överblick av de största skillnaderna. Försäkringarna tål att jämföras och är du på osäker gå in på respektive försäkringsbolags hemsida och läs den finstilta. Valet är ditt! Du kan också läsa mer om försäkringar hos Försäkrat.se

Allt om husbilsförsäkring

Skillnaden mellan trafikförsäkring och husbilsförsäkring

När du äger en husbil måste du enligt lag också ha en trafikförsäkring. En trafikförsäkring ersätter personskador och sakskador som uppstår i samband med husbilen. För att kunna få ersättning för skador på din husbil krävs en husbilsförsäkring som är mer omfattande än en trafikförsäkring. En husbilsförsäkring finns antingen som en hel- eller halvförsäkring och vad du ska teckna beror på hur ditt behov ser ut. En helförsäkring innebär att du är fullt försäkrad mot skada, stöld och förlust. En halvförsäkring täcker däremot oftast inte vagnskada.

Därför ska du ha en husbilsförsäkring

Under semester blir din husbil ditt hem och det kan också finnas mycket av värde i den. Därför är det bra att ha en husbilsförsäkring som ersätter vid till exempel personlig egendom vid inbrott, brand, skadegörelse och kollision. Detta är något som en vanlig trafikförsäkring inte ersätter.

Populära försäkringsbolag med husbilsförsäkring

Folksam

Folksam grundades 1908 i Stockholm och är ett av Sveriges största försäkringsbolag. De är ett kundägt försäkringsbolag vilket betyder att du som kund också är med och delar på vinsten. Deras värderingar är att de ska vara personliga, engagerade och ansvarstagande.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag och de har gjort skillnad i människors liv sedan 1828. Under våren 2022 går Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar samman och bildar Sveriges tredje största försäkringsbolag.

IF försäkringar

IF försäkringar grundades 1999. Tack vare IF är 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum rätt försäkrade och trygga om något skulle hända.

Länsförsäkringar

Sveriges största försäkringsbolag Länsförsäkringar har omkring 3,9 miljoner kunder och 7900 medarbetare. Försäkringsbolag består av 23 självständiga bolag och grundades 1936, även om flera av bolagen har anor längre bak i tiden.

Vardia Försäkring

Vardia Försäkring startade 2010 och är idag en del av Gjensidige som är Nordens tredje största försäkringsbolag. De erbjuder försäkringar till privatpersoner och företag i Sverige och har 150 anställda uppdelat på tre kontor.

Dina Försäkringar

Dina Försäkringar är Sveriges sjätte största försäkringsbolag inom sakförsäkringar och består av sex försäkringsbolag med kontor på flera platser i Sverige. De erbjuder försäkringar till både privatpersoner och företag.

Swedbank

Swedbank bildades som Föreningssparbanken 1997 och bytte namn 2006. Swedbank Försäkring erbjuder en försäkrad trygghet genom hela livet.

Husbil