Nyheter Husbil.se

Fel hittat i rapport om barnsäkerhet i husbilar

Husbil.se 2019-06-25

För bara drygt en vecka sedan gick Folksam ut med stark kritik mot husbilstillverkare på grund av bristen på barnsäkerhet i fordonen. Nu svarar Husvagnsbranschens riksförbund på Folksams rapport och svaret är minst sagt ifrågasättande.

Testet genomfördes tidigare i juni av Trafikverket tillsammans med Folksam och gick ut på att testa krocksäkerheten i husbilar. Det gjordes i sin tur med motivationen att det inte säkerställts på samma sätt som det gjorts hos personbilar.

Resultatet av testerna ligger nu som grund för Folksams starka kritik mot husbilsbranschen. I ett tidigare pressmeddelande uttrycker sig Ander Kullgren, forskningschef på Folksam så här:

“Att barnsäkerheten i husbilar är så eftersatt är under all kritik. Den låga säkerhet som är accepterad i husbilar skulle aldrig vara tillåten i en vanlig personbil. Det är dags att tillverkarna av husbilar tar ett större ansvar för barnens säkerhet. Dessutom borde även konsumentkrocktester göras för husbilar”

I pressmeddelandet förklarar Folksam olika faktorer som bidrar till bristen på barnsäkerhet i husbilar och en av sakerna som lyfts är möjligheten att stänga av krockkudden på passagerarsidan.

“De flesta husbilar saknar dessutom avstängning av krockkudde vilket omöjliggör användande av passagerarplatsen fram för barn under 140 centimeter” - Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.


Informationen ifrågasätts

Informationen kring krockkuddarna på passagerarsidan ifrågasätts nu starkt av Husvagnsbranschens riksförbund. När de nåddes av rapporten och misstankar kring att Folksam var felinformerade uppstod hos dem valde de att kontakta Fiat Professional, den största leverantören av basfordon för husbilar i Sverige. Hos Fiat Professional fick de sedan snabbt svar från Bengt Appelqvist:

“Avstängning av passageratkrockkudden har, vad jag vet, alltid gått att göra på Fiat Ducato genom menyn i flerfunktionsdisplayen”

Husvagnsbranschens riksförbund nöjde sig dock inte med det svaret utan valde att gå vidare och kontrollera passagerarsidan i ett par andra husbilar. En av husbilarna de kontrollerade var till exempel en Ford Transit. Den tillsammans med de andra husbilarna hade alla möjligheten att stänga av krockkudden på passagerarsidan.

Efter att dessa uppgifter kommit fram har olika publikationer hört av sig till Folksam för att få klarhet i de motsägelsefulla detaljerna. När Husbil och Husvagn fick svar från Anders Ydenius på Folksam uppger han att de fått sin information från två olika återförsäljare som i sin tur inte ens kunnat återge om krockkudden går att stänga av eller inte. Folksams forskare har varken följt upp dessa uppgifter eller sökt efter informationen i instruktionsböckerna i efterhand.

Huruvida Folksam kommer rätta till rapporten eller inte är fortfarande oklart. 

Fler nyheter