Nyheter Husbil.se

Få hjälp att hyra ut din husbil – med godkänd försäkring

husbil.se 2021-06-24

Har du planer på att hyra ut din husbil när den inte används? Det har blivit allt mer populärt – men det är bra att ha koll på vad som gäller. Med vår samarbetspartner Housecar får du trygg hjälp när det blir dags att hyra ut. Vi har kartlagt försäkringsvillkoren och jämfört vad som skiljer om du hyr ut privat via din försäkring eller väljer att hyra ut via en seriös förmedlare och använder deras försäkringslösning.

Hyr ut din husbil via oss och få hjälp med försäkringen.

De senaste åren har det dykt upp många bra alternativ till traditionell uthyrning – både vad gäller bostäder och husbilar. Genom att använda sig av en seriös uthyrningsplattform minskar risker och osäkerheten när du hyr ut ditt fritidsfordon privat. Tidigare har det varit vanligt att privatpersoner hyrde sin husbil via marknadsplatser som Blocket eller Facebook.

Idag finns det säkrare alternativ – som att gå via vår samarbetspartner Housecar. De är Sveriges största uthyrningsplattform för husbilar och är som ett rullande Airbnb. 

- Det är alltid trevligt att ha att göra med husbilscommunityt för alla är så snälla mot varandra och detsamma har vi upplevt med hyrare och uthyrare. Det gör att det blir en väldigt trevlig personlig känsla, säger Rickard Magnusson på Housecar.se.

Företaget startade mycket på grund av att de vill att fler ska upptäcka husbils- och husvagnsglädjen utan att behöva köpa sig ett eget fritidsfordon. Dessutom – ju fler fordon som delas desto färre nya behöver tillverkas vilket är. De gör det enkelt, säkert och tryggt att hyra ut din husbil.

- Det är många som vill hyra och i juli är det få lediga fordon så för den som vill hyra ut finns det stor potential att tjäna pengar på sin husbil, säger Rickard Magnusson på Housecar.se.

Få hjälp med försäkringen

Det finns många saker att tänka på när du ska hyra ut din husbil privat – försäkringen är en sådan sak som kan vara lite klurig. Hos alla försäkringsbolag täcker nämligen inte försäkringen om något skulle ske när husbilen är uthyrd. Går du via en seriös uthyrare får du däremot hjälp med att teckna en anpassad försäkring.

- Försäkring har varit en av nyckelfrågorna kring att kunna hyra ut på ett tryggt sätt. Tillsammans med Omocom har Housecar tagit fram en riktigt bra försäkring för just detta ändamål - definitivt marknadens bästa uthyrningsförsäkring, säger Rickard Magnusson på Housecar.se. 

Tillsammans med Omocom får du automatiskt en skräddarsydd försäkring som gäller under hela uthyrningsperioden. Det är en gruppförsäkring som gäller alla bokningar på housecar.se och omfattar bland annat vagnskada, lös egendom, stöld och stöld av hyrare. Skulle olyckan vara framme och husbilen blir skadad eller inte kommer tillbaka ger försäkringen ersättning för förlorad hyresintäkt om fler inbokningar inte kan fullföljas. Det ingår dessutom väghjälp dygnet runt i hela EU. Eventuell självrisk vid skada betalas alltid av hyraren. Skadeanmälan görs direkt online till Omocom och kundtjänst finns tillgänglig dygnet runt.

Hyra ut husbil privat – allt om kontrakt, förmedling och försäkring

Försäkring vid uthyrning av husbil – så fungerar det

En del försäkringsbolag tillåter inte uthyrning av fritidsfordon, vissa erbjuder en tilläggsförsäkring och några saknar specifika restriktioner kring uthyrning. Det som alla försäkringsbolag har gemensamt är att försäkringen inte omfattar olovligt brukande. Det betyder att om den som hyr husbilen inte skulle lämna tillbaka fordonet så räknas detta inte som stöld enligt försäkringsperspektiv – eftersom du som uthyrare lämnat över nycklarna. Du riskerar att stå utan ersättning och om husbilen hittas med skador täcks inte det heller av försäkringen.

Hanteringen av självrisken är den andra stora anledningen till varför du ska ta hjälp av en förmedlare när du hyr ut husbilen. Hur du ut privat är det du som ägare som måste stå för självrisken om olyckan är framme. Dessutom kräver försäkringsbolagen självrisk per skadetillfälle, vilket kan bli dyrt om det sker fler än en skada under uthyrningen.

Detta gäller hos försäkringsbolagen

Länsförsäkringar

Information i försäkringsvillkoren:

"Husbilen får inte användas i yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot ersättning."

Information från kundservice hos Länsförsäkringar Privat:

Försäkringen gäller inte vid uthyrning. Länsförsäkringar Privat erbjuder inte någon tilläggsförsäkring som täcker uthyrning.

Information från kundservice hos Länsförsäkringar Företag:

Vi erbjuder uthyrningsförsäkringar, men då ska fordonet vara inregistrerat som ett uthyrningsfordon och vara ägt av en uthyrningsfirma.

If

Deras privata husbilsförsäkring täcker inte uthyrning enligt försäkringsvillkoren: 

"Hyra ut husbilen: Om du hyr ut husbilen yrkesmässigt, eller lånar ut den mot betalning, gäller inte husbilsförsäkringen."

If erbjuder möjligheten för privatpersoner att teckna If Företagsförsäkring, även om husbilen är privatägd och inregistrerad för privat användande.

Företagsförsäkringen kostar i storleksordningen 12 000 – 15 000 kronor årligen, men ger ingen ersättning om husbilen inte skulle återlämnas.

Folksam

Ingen information om man får eller inte får låna ut/hyra ut sin husbil i försäkringsvillkoren.

Information från kundservice: "Vi har inga speciella restriktioner kring uthyrning", det vill säga att det är tillåtet att hyra ut. Ingen ersättning om husbilen inte skulle återlämnas, eller skador vid olovligt brukande. Rekommenderar endast uthyrning till familjemedlemmar och bekanta.

Trygg Hansa

Ingen information om man får eller inte får låna ut/hyra ut sin husbil i försäkringsvillkoren.

Omocom

Omocom erbjuder en försäkring som är speciellt framtagen och anpassad för uthyrning av husbil och husvagn och täcker in där ordinarie försäkringsskydd brister. Försäkringen erbjuds som obligatorisk gruppförsäkring vilket innebär att samtliga uthyrningar via plattformen automatiskt är försäkrade under uthyrningstiden. 

Fler nyheter