Nyheter Husbil.se

Många blev av med körkortet 2014

Madelene Kristensson 2015-01-19

Det var många som fick sitt körkort återkallat i fjol. Då noterades nämligen den näst högsta nivån sedan ansvaret togs över av Transportstyrelsen.

Källa: Bild: Polisen

I en jämförelse med 2013 är antalet återkallade körkort dock lågt. Totalt beslutade myndigheten om 34 352 återkallelser av körkort, vilket är en minskning med 5 287 stycken, eller tretton procent. Att det var så många körkort som återkallades under 2013 beror till stor del på att det under året genomfördes ett större arbete med att slutföra ofullbordade ärenden. 

- Resultatet för 2014 pekar på en stabil nivå som speglar min uppfattning om var vi bör ligga i vårt arbete med att återkalla körkort, även om en viss variation mellan åren är naturlig, säger Katarina Fröberg, körkortsdirektör vid Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den största anledningen till att körkort återkallades under fjolåret var en så kallad "brott mot väsentlig trafiksäkerhetsregel". Vilket innebär en kraftig överträdelse av hastigheten, körning mot rödljus, brott mot väjningsplikt eller trafikfarlig användning av mobiltelefon. Antalet återkallelser av detta slag uppgick till 18 240, vilket är en nedgång med 16 procent från året dessförinnan. 

- Att vi återkallar i en större omfattning än tidigare är visserligen en indikation på att vi är effektivare idag, men det är viktigt att poängtera att vi inte har som ambition att återkalla så många körkort som möjligt. Vårt uppdrag är att utreda om en person kan förväntas vara en lämplig och trafiksäker förare eller inte, säger Fröberg.

De åtta återkallelsegrunderna är:

1. Grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri, rattfylleri och onykterhet i järnvägstrafik

2. Obehörigt avvikande från trafikolycksplats

3. Upprepade trafikbrott

4. Brott mot en väsentlig trafiksäkerhetsregel

5. Opålitlighet i nykterhetshänseende

6. Allmän brottslighet eller personliga förhållanden i övrigt

7. Sjukdom, skada eller dylikt

8. Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov


ANTAL ÅTERKALLADE KÖRKORT

20132014
Återkallelsegrund 17 3966 438
Återkallelsegrund 2404321
Återkallelsegrund 3767747
Återkallelsegrund 421 72118 240
Återkallelsegrund 51 7861 694
Återkallelsegrund 6459451
Återkallelsegrund 74 4824 014
Återkallelsegrund 84 3814 075
Samtliga*39 63934 352

*Då det är möjligt att det finns fler än en återkallelsegrund för en återkallelse av ett körkort blir den sammanlagda summan lägre än det totala antalet för återkallelsegrunderna. 

Fler nyheter