Nyheter Husbil.se

Nu skärps kraven på utsläppen

Husbil.se 2018-10-17

Den tredje oktober tog EU beslutet att koldioxidutsläppen ska minskas med 40% till 2030. Siffran sänktes dock till 35% hos ministerrådet. Åsikterna är tydligt delade och sätter hög press på fordonsindustrin.

Beslutet togs den tredje oktober och innefattar alla nyproducerade bilar. Siffran på 35% minskning har framkommit genom en kompromiss mellan de som hänvisar till Parisavtalet och de som menar att kraven är orealistiska och ogenomförbara. Sverige har bett om ännu högre krav och argumenterat för 25% minskning till 2025 och 50% till 2030. Tanken är att de gamla fossildrivna bilarna successivt ska bytas ut mot el- och hybriddrivna bilar. Men vad blir konsekvensen för tillverkare som inte följer reglerna? Och hur påverkar detta husbilsproduktionen?

Konsekvenser för biltillverkare

Som nämnt finns det en tydlig splittring i debatten trots att alla är rungande överens om att utsläppen måste minska. Den ena sidan menar att utan ett mål på en minskning av 40% till 2030 kommer vi inte att kunna uppfylla kraven i Parisavtalet, medan den andra sidan hävdar att pressen på fordonsindustrin blir för stor. Orosmomenten kretsar kring det faktum att den europeiska fordonsindustrin är viktig och därför måste målen vara rimliga och därmed lägre för att ens vara möjliga att nå. För att nå målen och kunna ersätta de fossildrivna bilarna ska EU gå in och stötta batteriproduktionen. Det kommer även att införas konsekvenser för de biltillverkare som inte följer bestämmelserna och de kommer att utgöras av böter.

Hur ser utvecklingen ut för husbilarna?

När det kommer till just husbilsindustrin ser det hela lite knepigare ut. Det har nämligen visat sig vara en utmaning att producera helt eldrivna husbilar. Det beror till stor del på att de stora batterierna som krävs är för tunga om bilen ska ligga på under 3500 kg, vilket är dagens gräns för ett B-körkort. Däremot har det lagts fram förslag på att höja viktgränsen för B-körkort till 4250 kg istället men inget beslut har tagits i frågan ännu.

Det finns tillverkare som till exempel Mercedes och Volkswagen, som börjat presentera bränslecellsdrivning för husbilar. Även Iveco har lanserat andra alternativ. Trots att husbilarna inte verkar kunna bli helt eldrivna så snart som vanliga personbilar finns stora förhoppningar på utvecklingen.

Efter ministerrådets mildring av kravet till 35% inleds nu förhandlingarna för Europaparlamentet, EU-kommissionen och EU-rådet. 

Fler nyheter