Nyheter Husbil.se

Fukt i husbil – är det allvarligt?

Husbil.se 2017-10-10

Lite fukt är väl inte så farligt? Eller? Vad är de långsiktiga konsekvenserna och var ska man dra gränsen för när fuktproblem måste åtgärdas?

Det kan tyckas oansenligt med fuktig luft och en viss fuktnivå är faktiskt helt naturlig. Det är först när väta ansamlas i större mängder och på olämpliga ställen, som du kan få stora problem. En husbil med fuktskador kan bli en kostsam affär – för denna typ av skador är dyra att åtgärda. Det är inte ovanligt att hela husbilen måste strippas och saneras – innan det förstörda isoleringsmaterialet byts ut.

Indikation på fuktproblem

Det många först reagerar på är en unken doft. En viss doft som vanligen beskrivs som ”instängd” kan kännas när husbilen tas i bruk efter vintern. Efter att värmesystemet startats och husbilen vädrats ordentligt bör denna doft försvinna ganska snabbt. Detta är helt naturligt och inget fel. En ihängsen, unken doft – ibland stickande – bör man däremot ta på största allvar.

Fuktintrång försvinner inte av sig självt och går inte att vädra ur. Om du misstänker problem kan du låta fukttesta husbilen. En mätning kostar runt 500 kr och utförs lämpligen av en besiktningsfirma. För nya husbilar är det också ett krav att fukttesta sin husbil varje år – annars gäller inte garantin.

Testa husbilen – gärna på hösten

Det tyckas onödigt att lägga pengar på att fukttesta en äldre husbil, men resultatet kan vara till stor nytta för dig. Fuktskador är i regel svåra att upptäcka med blotta ögat och är de dolda blir det förstås extra besvärligt. Att de inte syns betyder inte att de kan ignoreras – förutom att de kan vålla obehag är fukt och mögel också en fara för hälsan – då de anses ligga bakom allergier och luftrörsproblem.

Fuktskador kan dessutom bidra till svaga punkter i husbilens konstruktion. Om du märker att golvet sviktar på ett onaturligt sätt bör du definitivt kontrollera materialets bärighet. Röta kan pågå länge innan det visar sig genom sådana svagheter. Ett tips är att fukttesta husbilen på hösten innan den ställs av för vinterförvaring. Dels brukar det vara lätt att få tid och dels kan det vara bra att ha en uppfattning om läget – ifall något behöver åtgärdas inför nästa säsong.

Skaffa egen fuktmätare

För att få ett hum om statusen i en husbil kan du köpa en egen fuktmätare för en blygsam kostnad. Detta kan vara extra praktiskt om du har tänkt köpa en begagnad husbil och vill förvissa dig om att den är i acceptabelt skick. Mät på olika platser runt om i vagnen. Helst bör samtliga mätvärden ligga under 22 %. Värden över 26 % bör tolkas som en varningsklocka och då måste den fuktorsaken utredas. Det kan också vara så att vissa skador är enkla att åtgärda med små medel. Ska du köpa en begagnad husbil privat kan mätningen fungera som ett underlag för diskussion om priset.

Att förebygga problem

Ett självklart led i att undvika problem är att kontrollera så att husbilens ytterskikt är tätt. Skador här gör förstås att fukt kan ta sig in och därför bör problem åtgärdas snarast. En annan svag punkt är otäta lister runt dörrar och fönster. Om husbilen står uppställd utomhus under en längre tid är det klokt att se till att den har en viss lutning – så att snö, is och vatten kan rinna av.

Ett annat tips är att täcka hela karossen med presenning eller kapell. Detta får inte sitta för tätt – det måste ändå finnas möjlighet till luftcirkulation.

Tips för att undvika fukt

 
  • Fukttesta husbilen! Det kostar lite men sparar både tid och pengar i långa loppet.
  • Spara alla testprotokoll! Dels kan du gå kontrollera om något har förvärrats med tiden. De är även bra att visa upp som underlag om du vill sälja husbilen.
  • Äger du en nyare husbil med garanti måste du göra täthetskontroll varje år.
  • Tänk på att vanligtvis får man vad man betalar för. Om du köper en husbil till ett pris som ligger långt under marknadsvärdet kan du förmodligen räkna med en del brister.
  • Om du köper begagnad husbil - fråga tidigare ägare om fukttest har utförts.

Fler nyheter