Nyheter Husbil.se

Riskfyllt för bilmålvakter

Emelie Johansson 2014-07-01

Bilmålvakt kallas en person som lånat ut sitt namn och sina personuppgifter till någon annan för att stå som registrerad ägare på en bil. Denna märkliga företeelse är kanske mer vanlig än man tror. Kronofogden meddelade idag att man granskat bilmålvakterna varpå det visade sig att 100 personer tillsammans hade fordonsrelaterade skulder på över 340 miljoner kronor, en tämligen saftig summa!

De fordonsrelaterade skulderna har uppmärksammats av Kronofogden som uppger att många felparkerade bilar har blivit bötfällda. Problemet ligger i att man inte betalar sina böter och när detta sedan går vidare till kronofogden har det visat sig att skulden istället registerats på bilmålvakten. Ett vanligt förekommande är att dessa bilmålvakter saknar tillgångar och därför leder det sällan till utmätning. Nu ska det bli svårare att missbruka reglerna.

Kronofogden meddelar att från och med idag den 1a juli 2014 gäller nya regler kring obetalda fordonsskulder.

Den nya lagstiftningen innebär följande:

  • Från den 1 juli 2014 kan fordon med obetalda fordonsrelaterade skulder tas i anspråk och säljas av Kronofogden för att betala skulderna. Detta gäller även om fordonet har bytt ägare.
  • Om ägaren till ett felparkerat fordon har obetalda felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor har kommunen rätt att omhänderta och flytta fordonet. Ett omhändertaget fordon återlämnas först då alla felparkeringsavgifter och kostnader för flytten är betalda.
  • Inför ett bilköp finns möjligheten att kontrollera med Transportstyrelsen om det finns obetalda skulder kopplat till fordonet som beslutats efter den 1 juli 2014.

(De nya reglerna gäller endast för skulder som beslutats efter den 1 juli 2014.)

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.