Nyheter Husbil.se

Så fungerar nya fordonsskatten bonus-malus

Husbil.se 2018-08-20

Den nya fordonsskatten bonus-malus trädde i kraft den 1 juli och innebär bland annat en förhöjd fordonsskatt de första tre åren för nya personbilar klass I och II. Bilar med låga utsläpp kommer dessutom att premieras med en saftig bonus.

Det nya bonus-malussystemet klubbades igenom redan i december förra året och är ett knep för att uppmuntra mer miljövänliga fordon. Systemet kommer att premiera bilar med låga utsläpp och höja skatten på bilar med högre utsläpp.

Vilka fordon omfattas?

  • Systemet omfattar fordon av årsmodell 2018 eller senare som registrerats den 1 juli 2018 eller senare. Det gäller personbilar klass I och II, men även lätta bussar och lätta lastbilar med en totalvikt på max 3,5 ton omfattas.
  • Husbilar tillhör personbilar klass II och har så pass höga koldioxidutsläpp att de kommer att drabbas av skattehöjningar.

Skatten påverkar bara nyregistrerade bilar så de bilar som redan rullar på vägarna kommer inte att påverkas. Det nya systemet innebär också att dieselbilar får betala en extra straffskatt, oavsett hur mycket de släpper ut.

Hur fungerar bonussystemet?

  • Bilar som har ett koldioxidutsläpp på mellan 0 till 60 g/km får bonus. För bilar med nollutsläpp blir bonusen 60 000 kronor och sedan minskar bonusen linjärt för varje gram koldioxid som bilen släpper ut – ända ner till 10 000 kronor.
  • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris och betalas ut efter sex månader. Den nya bonusen ersätter också den tidigare supermiljöbilspremien.

Hur fungerar malussystemet?

  • Bilar som släpper 95 g koldioxid per kilometer eller mer kommer att tvingas betala mer i fordonsskatt.
  • För bilar med utsläpp mellan 95–140 g/km är beloppet 82 kr/g över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.
  • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr och alla dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.

Eftersom husbilar i regel har utsläpp på mellan 200 och 300 g/km kommer nyregistrerade husbilar att få en ansenlig skattehöjning. För de flesta husbilar kommer det sammanlagt att röra sig om skattebetalningar på mellan 13 000 och 17 000 kronor.

Fler nyheter