Nyheter Husbil.se

Skattereglerna kan bli förmånligare för husbilar 2021

Husbil.se 2020-08-27

Det har, som bekant, rapporterats i många vändor om fordonsskatten för husbilar. I ett pressmeddelande från regeringen meddelas nu att det till nästa sommar kan det bli mer förmånligt att ställa på och av husbilar under kortare perioder. Därmed kommer husbilsägare i Sverige få möjligheten att minska sin fordonsskatt.

Enligt ett förslag, som regeringen nu skickar till Lagrådet, ska karenstiden vid avställning kortas från femton dagar till fyra dagar, från och med första mars nästa år. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna beslutas i budgeten för 2021.

Så mycket kan skatten lättas för husbilsägare

Det nya förslaget som regeringen lämnar in till Lagrådet beräknas i dagsläget innebära att en ägare till en nyare husbil kan minska sin fordonsskatt med 2 000 - 3 500 kronor per år.

Bakgrunden till förslaget är att husbilar skiljer sig från andra lätta fordon eftersom de används som fritidsfordon och inte körs så långt och ofta som andra bilar, något som regeringen anser ska beaktas i skattelagstiftningen. Det finns än så länge också få eldrivna alternativ till dieseldrivna husbilar, till skillnad från personbilar.

Har lyssnat på oppositionen

I förslaget blir det uppenbart att parterna som skapat det lyssnat på oppositionen. Anledningen till att rapporterna haglat kring det här ämnet är för att många husbilsägare tillsammans med Husvagnsbranschens Riksförbund drivit frågan kring orimliga beslut kring beskattningen av husbilar.

I en debattartikel i expressen tidigare har det uttryckts så här:

- Det är svårt att förklara för en husbilsköpare varför en liten 3,5-tons husbil som puttrar knappt 700 mil per år ska ha en årlig fordonsskatt som är dubbelt så hög än en 16-tons långtradare som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger Tomas Haglund, ordförande HRF, som tillsammans med Peter Jansson, tf vd SCR, samt Börje Swärdström, Caravan Club

Fordon som är avställda är som utgångspunkt inte skattepliktiga. Enligt nuvarande regler gäller dock en karenstid på 15 dagar vid avställning av fordon. Karenstiden innebär att om fordonet ställs på igen inom den angivna 15-dagarsperioden ska fordonsskatt betalas från avställningsdagen i stället för från dagen för påställningen.

Regeringens förslag innebär att karenstiden förkortas från 15 dagar till 4 dagar för husbilar. Den kortare karenstiden gäller under husbilens tre första år i trafik, vilket motsvarar den period då det för fordonet tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp till följd av bonus–malus-systemet.

Förslaget bedöms minska statens skatteintäkter med 30 miljoner kronor 2021 och med 42 respektive 53 miljoner kronor de två efterföljande åren.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Fler nyheter