Nyheter Husbil.se

Hur man undviker bränder på campingen

Redaktionen 2014-06-26

Solen är här, semesterdagarna ikryssade i kalendern och det är dags att damma av husvagnarna och husbilarna inför sommarens

campingtur. Men det finns ormar i paradiset. En utav dom är brandrisken. De flesta campingplatser har säkerhetsföreskrifter för att förhindra allvarliga olyckor, men om något skulle hända, vad ska man då göra? Här får du tips om hur du minimerar riskerna, och hur du bör hantera situationen om det faktiskt börjar brinna.


Rusta upp!

Lita inte på att räddningstjänsten hinner dit för att släcka branden i tid, campingområden ligger ofta avsides och väl där är platserna många och vägarna smala. Försök istället att förbereda dig genom att rusta upp tekniskt. Det absolut första steget är att införskaffa brand- och gasolvarnare, de är garanterade att varna dig i tid så att du själv ska kunna släcka branden - vilket tar oss till steg två: brandsläckare. Själva händelseförloppet går fort när elden väl spridit sig, men blir du uppmärksammad i tid och har en brandsläckare till befogenhet är chanserna goda att du hinner stoppa skedet innan det är för sent.

Med brandsläckare och brandfiltar kommer instruktioner för hur de ska användas, och som komplement finns denna film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Kontrollera elutrustningen.

När det kommer till din elektriska utrustning har du som gäst ett ansvar för att den är i gott skick. Allting du ansluter till campingens elnät ska vara CE-märkt och alla sladdar och kablar hela. Sladdar ska helst inte vara för långa. Faktum är att sladdvindor avråds då värmen som alstras i en upprullad sladd kan få isoleringen att helt enkelt smälta. Om du trots det använder en sladdvinda så rulla ut hela sladden innan den ska användas.

Ge din vagn/bil regelbundna genomsökningar, då det under långa guppiga bilfärder kan vara så att något slitits ut eller rent utav gått sönder, något som med tiden kan utgöra en brandrisk. Känner du dig osäker kan du ringa en elektriker och låta denne se till så att allt är som det ska vara.

Gasol?

Att använda gasol när man campar är oerhört vanligt, och absolut ingen nyhet, men det gäller att lära känna den innan den hipp som happ används. Gasol är en gas som, även om den inte är giftig, är mycket brandfarlig, vilket fordrar en noggrann försiktighet när den hanteras. Fimpa cigaretten innan du bränner på, och låt inte behållaren stå intill brännbart material - "no-brainers", men hellre att det påminns om för ofta än för sällan.

Gasen har även en förmåga att i stora mängder, så som vid läckage, skjuta undan syret i luften - något som kan leda till kvävning. Det är därför viktigt att ventilera om du använder gasol i mindre utrymmen.

Kontrollera behållaren noggrant då läckage kan uppstå utan att du har en aning om det. Allting ska vara helt och alla kopplingar och slangar tillräckligt åtdragna.

Grilla maten, inte tältet.

Att grilla hör till campingupplevelsen lika mycket som lussebullar hör till lucia, och var du än vänder dig på området lär det osa mat från alla hörn och kanter. Om det grillas utan att vare sig matos eller rök märks av kan det betyda att det grillas inne i för- eller hustältet. Att göra det är ett misstag, ett du gör bäst i att själv undvika. För det första fylls utrymmet av mycket giftig koldioxid som avges från grillbränslet, och för det andra är risken stor att någonting där inne skulle kunna fatta eld. Att grilla bör man, men först minst en meter ifrån husvagnen eller tältet är det riktigt säkert.

På en camping brukar det finnas speciella platser där man kan göra sig av med sitt grillbränsle. Anledningen till det är att det kan behålla glöd och värme i så länge som tre dygn - långt efter att maten blivit klar.

Håll avståndet.

I Sverige brinner 150 husvagnar upp varje år, och som du kan se i filmen nedan - även den utfärdad av MSB - går det fort. Från det att branden uppstår är det fråga om minuter innan hela ekipaget står i lågor. Kort därefter har även husvagnen bredvid fattat eld. På en camping bor man ofta tätt inpå varandra, och risken finns att elden sprider sig, precis som i filmen. Många campingplatser har regler för hur nära grannen du får stå. Reglerna kan dock variera från plats till plats då avståndet inte på något sätt är reglerat enligt lag. Det finns hursomhelst rekommenderade avstånd som kraftigt minskar spridningsrisken och som ger alla, inklusive räddningstjänsten, tid att reagera. Mellan två husvagnar/bilar, samt mellan dessa och tält bör avståndet vara minst fyra meter. Avståndet två tält emellan bör vara minst tre meter. Är utrymmet mindre än så - parkera med bilen utåt så att du åtminstone kan flytta ut närmare vägen om något skulle inträffa. Vid närmsta eftertanke - försök att alltid parkera på det viset, oavsett om grannens förtält slutar där ditt börjar, eller inte.

Fler nyheter