Nyheter Husbil.se

Trafikverket tar över teoriprov

Madelene Kristensson 2014-11-19

Transportstyrelsen och Trafikverket har kommit överens om att flytta över konstruktion av teoriprov till sist nämnda. När bytet sker är ännu inte klart.

Källa: Trafikverket Bild: Kerstin Ericsson

Det är myndigheternas generaldirektörer Staffan Widlert och Gunnar Malm som tillsammans fattat beslutet att verksamheten för konstruktion av teoriprov nu ska flyttas till Trafikverket. Det är i nuläget Transportstyrelsen som äger och förvaltar de tekniska system för behörighet på väg och järnväg som används för konstruktion, översättning och genomförande av teoriprov. Trafikverket är endast ansvariga för proven. Nu har det dock tagits ett beslut att föra över all verksamhet till Trafikverket.

Därmed beräknas verksamheten att bli allt mer effektiv, säker och tydlig.

Det här förändras:

  1. I dag används tre olika IT-system. Dessa ska bytas ut mot ett enda system, som kommer att upphandlas och även sättas krav på av Trafikverket. Vilket i sikt ska leda till ett säkrare system.
  2. Administrationen kommer att minska i omfattning
  3. Trafikverket kommer besvara alla frågor berörande teoriproven, i stället för både Transportstyrelsen och Trafikverket som i dag.

Fler nyheter