Nyheter Husbil.se

Allt färre körkortsåterkallelser i år

Madelene Kristensson 2014-07-04

Antalet återkallelser av körkort har minskat sedan förra året. Totalt sett är dock antalet återkallelser betydligt fler än tidigare år.

Källa: Bild: Transportstyrelsen

Totalt har 17 997 körkort återkallats under årets första sex månader, vilket motsvarar en minskning på 10 procent. 

Förra året blev ett rekordår när det kommer till antalet körkortsåterkallelser. Transportstyrelsen menar dock att den stora ökningen berodde på de krafttag som togs för att avsluta gamla ärenden. Årets minskning är ett resultat av fjolårets krafttag.

- Tidigare års siffror har varierat kraftigt av olika orsaker. Men min bedömning är att dagens siffra är det mest rättvisande och att den visat en rimlig nivå i var vi bör ligga i vårt arbete med att återkalla körkort, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning i ett pressmeddelande.

Antal körkortsåterkallelser första halvåret 

20106 831
201112 595
201212 887
201319 960
201417 997

Vanligaste orsaken till återkallelse av körkort är "en väsentlig överträdelse". En väsentlig överträdelse kan vara en kraftig hastighetsöverträdelse, rödljuskörning, brott mot väjningsplikt och olovlig körning. 9 469 av årets återkallelser var en följd av denna grund, vilket var en minskning med 12 procent från året innan.

I två återkallelsegrunder kan en ökning ses från föregående år. Dessa är "flera mindre trafiköverträdelser" och "opålitlighet i nykterhetshänseende". Flera mindre trafiköverträdelser ökade med 30 procent medan opålitlighet i nykterhetshänseende ökade med 22 procent.

- Ökningarna på de här områdena handlar mycket om att vi numera direkt kan starta upp en utredning när vi får in signaler från polis eller andra myndigheter. Det ser jag som ett kvitto på att vi nu är i fas och inte har problem med ärendeköer, säger Åsa Bergqvist i pressmeddelandet.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.