Nyheter Husbil.se

Bilister svänger utan att blinka

Madelene Kristensson 2014-05-28

Trafikkontoret i Göteborg har i en nyligen genomförd undersökning utforskat trafikbeteendet bland göteborgare. Vad har folk för åsikter om sig själv i trafiken och vad tycker man om andra? Det visar sig att större delen av stadens trafikanter anser sig själva visa mer hänsyn än andra.

Trafikkontorets undersökning indikerar att majoriteten av Göteborgs trafikanter finner sig själva mer hänsynsfulla i trafiken än sina medtrafikanter. Hela 91 % av alla bilister menar att de visar cyklister stor eller ganska stor hänsyn, 83 % av cyklisterna anser att de visar stor hänsyn till bilister. Däremot känner bilister att endast 23 % av cyklisterna visar lika stor respekt tillbaka och endast hälften av cyklisterna upplever att bilister visar samma omtanke som de själva. Även fotgängare är med på ett hörn. Cyklisterna menar att fotgängare ej följer utsatta regler och fotgängarna anser att bilister kör för fort vid övergångsställen och inte följer trafikljusen. Det kom även fram i undersökningen att 79 % känner irritation när de befinner sig i trafiken.

Svar som utmärker sig från undersökningen är:

Bilister

"cyklister kör alldeles för fort och tar ej hänsyn till medtrafikanter"

"fotgängare går rakt ut i gatan utan att se sig för"

Cyklister

"bilister svänger utan att blinka"

"fotgängare följer ej trafikreglerna"

Fotgängare

"cyklister är hänsynslösa"

"bilister saktar ej ned vid övergångsställen"

Bilister, cyklister och fotgängare bedömer alltså att de själva visar stor respekt för andra trafikanter på vägarna. Uppfattningen från andra trafikanter tyder dock på ett helt annat resultat. 

Tänk på att det viktigaste är att komma fram. Inkörd tid och hänsynslöshet är inte värt en kvaddad bil/vagn eller ett människoliv. Och visst blir semestern lite roligare utan onödig irritation på vägarna? 

Fler nyheter