Nyheter Husbil.se

Backkamera för husbil

Emelie Johansson 2014-05-28

Allt fler söker efter enklare lösningar som underlättar vid parkering av större fordon. Har du en husbil så kan du säkert känna igen dig i att parkeringen ibland kan bli en långutdragen manövreringsprocess.

Idag finns det en hel del bra backkameror som man kan montera fast på bilen. Backkameran känner av om något är i vägen och detta visas i nästa stund på en skärm framför dig i bilen. På så sätt kan du på ett enklare sätt manövrera bilen och få till en bra parkering.

Denna trådlösa backkamera kommer från Biltema och har en komplett funktionalitet för Husbilar.

Backkameran består av en monitor och hållare. Via monitorn kan du upptäcka om något objekt skulle vara i vägen bakom husbilen när den skall parkeras. Kameran kan monteras ovanför eller under registreringsskylten på bilen med hjälp av en skruv eller en bult. I denna produkt medföljer även monteringsplåt. 

Placera monteringsplåten bakom registreringsskylten och fäst både monteringsplåt och registreringsskylt med hjälp av skruvarna/bultarna. Viktigt att tänka på vid montering: Se till att kameran inte döljs av någon utstickande detalj på fordonet. Det är möjligt att manuellt justera kameravinkeln vertikalt. När kameran är fastmonterad kan du sätta tillbaka registreringsskylten.

Nu till sladdarna! Kabeln måste dras in i bilen till backljuset. Försök att dra kabeln så den göms undan så mycket som möjligt, annars finns det risk att den fastnar vid t ex biltvätt.

Granska din bil och se om du hittar en genomföring där registreringsskyltens belysning sitter. Vissa bilar har redan färdiga hål annars behöver du borra ett själv. Skulle det visa sig att du behöver borra ett hål själv för kabelgenomföringen så försök att placera hålet så nära backkameran som möjligt.

När detta steg är klart behöver du sätta en genomföring i hålet för att undvika att bilplåten skaver mot kabeln. Därefter behöver du montera sändarboxen i bagageutrymmet. Anslut sedan kamerakabeln och strömkabeln till sändarboxen.

Nu är det dags att testa backljuset på kameran. Slå på tändningen på fordonet, dra åt handbromsen och lägg sedan i backväxeln för att se var backljuset är placerat.

Sök rätt på kablaget till backljuset samt vilket som är + och – och dra dit backkamerans strömkabel. När det är gjort måste kabeldragningen sättas fast på ett säkert sätt så att ingenting fastnar i kablarna. Dra aldrig kabeln på utsidan av ditt fordon.

Det hör till vanligheten att 2 kablar är kopplade till backljuset. Minustecknet står för svart kabel och plustecknet står för färgad kabel. Använd en 12 V multimeter om du är osäker vilken kabel som är plus och minus.

Stäng av tändningen och avlägsna minuskabeln från batteriet. Anslut sedan spänningskabeln till plinten för backljuset.

När installationen är slutförd så behöver du bara ansluta minuskabeln till batteriet igen. 

Tänk på följande:

  • Monitorn ska monteras så att den inte stör synfältet vi körning.
  • Rengör platsen där monitorn ska monteras.
  • Om du måste borra ett hål vid registreringsskylten för att kunna föra igenom kablarna till kameran så se till att hålet borras på säkert ställe dvs att inga el- eller bränslekomponenter finns i vägen för hålet.
  • Trådlösa enheter kan störas av mobiltelefoner, bluetooth headset, wi-fi router, spänningskablar etc.
  • Placera sugkoppen mot en plan yta och pressa.
  • Tryck ner låsningen för att fixera sugkoppen.
  • Sätt monitorn i fästet.
  • Justera vinkeln på hållaren så att den passar din titt-vinkel.

När du installerat din backkamera på Husbilen är det viktigt att du testar systemet och ser så att allting fungerar som det ska. Kontrollera att minuskabeln till batteriet är ordentligt fastsatt, slå sedan på tändningen men starta inte motorn! Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln. Nu ska en bild visas på bildskärmen, stämmer inte bilden med backspegeln så tryck på menyknappen och ändra bilden. När du fått in rätt bild är installationen klar. Nu är du redo för att använda din backkamera! Se vår köpguide över backkameror för husbil.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.