Nyheter Husbil.se

Ej obligatoriskt med TPMS

Madelene Kristensson 2014-11-05

Den 1 november trädde en ny EU-regel i kraft som säger att alla nya fordon måste ha ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System). Sverige väljer dock att ej införa det nya kravet i de nationella regleringar som gäller när väl ett fordon är i bruk. Det rapporterar Transportstyrelsen.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Ken T1381 (CC BY-SA 3.0)

TPMS fungerar på så sätt att systemet varnar föraren om däcktrycket är lågt i ett eller flera av fordonets däck. Målsättningen med däcktrycksövervakningssystemet är att minska koldioxidutsläppen, då ett lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen - och i sin tur utsläppet av koldioxid. Den nya EU-regeln trädde i kraft den 1 november 2014 och ska tillämpas på alla nya fordon i landet som tas i bruk efter samma datum.

Dock har Transportstyrelsen bestämt att kravet på TPMS inte ska införas i Sveriges nationella regler som börjar gälla efter att fordonet tagits i bruk. Den största anledningen till att EU-regeln inte införs i de nationella reglerna är att myndigheten anser att målsättningen med TPMS uppnås ändå i Sverige. Det på grund av att vi byter däck efter säsong två gånger varje år, då även däcktrycket kontrolleras. Risken för längre körning med lågt däcktryck är därmed inte en stor risk i landet.

Det nya kravet från EU är alltså obligatoriskt fram till dess att fordonet tas i bruk. Efter det är systemet frivilligt för fordonsägare i Sverige.

Fler nyheter