Nyheter Husbil.se

Förslag: Färre besiktningar

Madelene Kristensson 2015-10-29

Transportstyrelsen har lämnat förslag till regeringen om färre besiktningar för både personbilar och lätta lastbilar.

Källa: Bild: MK - Husbil.se

Hur ska Sverige leva upp till de krav som nu ställs från EU? Det fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda - och nu har myndigheten lämnat flera förslag till regeringen.

Ett av förslagen är kontrollbesiktning av personbilar och lätta lastbilar endast vartannat år. EU:s minimikrav är att nämnda fordonsklasser ska besiktigas första gången efter fyra år, därefter en gång vartannat år. Det finns dessutom ett än striktare krav med besiktning av fordon redan efter tre år och därefter varje år. Sist nämnda krav är inget som rekommenderas av Transportstyrelsen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

- Personbilar har betydligt färre tekniska brister i dag jämfört med för 15 år sedan och många av de problem som fordon har i dag är saker som fordonsägare ändå ska ha koll på. Det kan vara saker som belysning, vindrutetorkare och däck. Allvarliga trafikolyckor beror inte på att bilar har tekniska brister. Flera av våra närmaste grannländer som Danmark och Norge har längre kontrollbesiktningsintervall än vad Sverige har i dag utan att trafiksäkerheten blivit lidande, kommenterar Mats Hjälm, utredare Transportstyrelsen.

Med de nya besiktningsintervallerna följer även borttagandet av Sveriges system med inställelsetermin och besiktningsperiod, vilket innebär att slutsiffran i registreringsnumret bestämmer när på året fordonet ska besiktas.

Ytterligare förslag från Transportstyrelsen är bland andra:

1. Avskaffande av kontrollbesiktning för släpvagnar under 750 kilo

2. Införande av besiktningskrav för A-traktorer

3. Krav på att fem procent av landets tunga fordon ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner

4. Fordon äldre än 40 år ska undgå regelbundna kontrollbesiktningar

Transportstyrelsen föreslår att majoriteten av förslagen ska införas från och med den 4 februari 2018.

Fler nyheter