Nyheter Husbil.se

Fortsatt stark uppgång för nyregistreringar

Husbil.se 2018-03-06

2018 har börjat bra för fritidsfordonen i Sverige. Efter en stark start i januari visar även februari månad upp en stark ökning av både antalet nyregistrerade husbilar och husvagnar. Men än är det för tidigt att, utifrån nyregistreringssiffrorna, dra några slutsatser om hur 2018 kommer utveckla sig.

Att fritidsfordon fortsatt är populärt råder det ingen tvekan om. I Husvagnsbranschens Riksförbunds senaste pressmeddelande, släppt 1 mars, visar man svart på vitt upp siffrorna för februari månad. Februari månad visar upp en stark ökning av antalet nyregistrerade fritidsfordon, men enligt HRF:s sekreterare Lars Erik Paulsson är det för tidigt att dra några slutsatser om hur året kommer utveckla sig. Han menar att leveranserna inför påsk av tradition brukar vara stora. Eftersom påsken i år infaller redan i mars finns det inte några tillförlitliga jämförelsetal att jämföra med fjolårets påskmånad – det vet vi först efter april månads utgång. Lars Erik Paulsson fortsätter:

Dessutom är det väldigt svårt att bedöma hur stor del av ökningen av antalet nyregistrerade husbilar som beror på att man tidigarelagt leveranser för att undvika malus-delen av det nya skattesystemet”

Husbilsregistreringar

Under februari månad i år registrerades 95 stycken husvagnar (jämfört med 70 stycken februari 2017). Det betyder att det hittills i år registrerats 166 stycken husvagnar jämfört med 120 stycken under samma period 2017. Procentuellt innebär detta en ökning med 38,33 %.

Husvagnsregistreringar

Februari månads husbilsregistreringar visar 186 stycken, medan det i februari 2017 registrerades 135 stycken. Hittills under kalenderåret 2018 har det därmed totalt registrerats 276 husbilar, medan det under motsvarande period förra året registrerades 195 stycken. Procentuellt innebär detta en ökning med 41,54 % för 2018. 

Fler nyheter