Nyheter Husbil.se

Framtidens registreringsskylt

Madelene Kristensson 2015-05-28

Inom sju år beräknas att samtliga kombinationer av det nuvarande registreringsnummersystemet kommer vara använda. Nu ger Transportstyrelsen sin syn på hur framtidens registreringsskylt ska se ut.

Tre bokstäver och tre siffror, vilket är det nuvarande systemet för registreringsnummer i Sverige, har hängt med sedan början av 70-talet. Inom ett decennium kommer samtliga kombinationer dock vara förbrukade, varpå Transportstyrelsen nu föreslår att den sista siffran i registreringsnumret även skulle kunna vara en bokstav.

- En ändring måste till för att vi ska kunna tilldela registreringsnummer även i framtiden. Vi ser det som angeläget att den kommer på plats redan nu då både vi och andra användare av vägtrafikregistret behöver lång tid på sig att anpassa sina it-system, säger Anders Larsson, direktör för Transportstyrelsens transportregisteravdelning, i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen lämnade nyligen en begäran till regeringen gällande en örändring av förordningen om vägtrafikregister, vilket krävs för att det nya systemet ska kunna tillämpas.

Det nya alternativet av registreringsnummer har utvecklats med grundtankarna att det ska vara tydligt att fordonet är svenskt, registreringsnumret ska vara lätt att avläsa samt memorera, det ska finnas en minimal risk för förväxling av bokstäver och siffror, det behöver finnas tillräckligt många kombinationer för att räcka minst 30 år, det ska i största mån undvikas olämpliga och/eller stötande ordkombinationer samt att det har en så liten samhällsekonomisk påverkan som är möjligt.

Vid införandet av dagens registreringsnummer år 1972 fick samtliga fordon ett nytt - i Transportstyrelsens förslag kommer alla existerande registreringsnummer att behållas.

Källa: Bild: Transportstyrelsen (CC BY-SA 3.0)
Så här kan en registreringsskylt komma att se ut i framtiden.

Fler nyheter