Nyheter Husbil.se

Fukt i husbil – är det allvarligt?

Husbil.se 2021-11-10

Lite fukt är väl inte så farligt? Eller? Vad är de långsiktiga konsekvenserna och var ska man dra gränsen för när fuktproblem måste åtgärdas?

Det kan tyckas oansenligt med fuktig luft och en viss fuktnivå är faktiskt helt naturlig. Det är först när väta ansamlas i större mängder och på olämpliga ställen, som du kan få stora problem. En husbil med fuktskador kan bli en kostsam affär – för denna typ av skador är dyra att åtgärda. Det är inte ovanligt att hela husbilen måste strippas och saneras – innan det förstörda isoleringsmaterialet byts ut.

Per Voxlin, Verkstadschef Fritidsfordon hos Landrins Bil i Sundsvall.

- Hos nyare husbilar är det absolut inte ett vanligt förekommande fenomen med fuktproblem, det vill säga ungefär upp till 10 år gamla. I de äldre modellerna kan det förekomma emellanåt och beror då till viss del på att gummiprodukterna som tätningen kring glasrutorna och liknande torkar ihop med tiden och behöver underhåll, säger Per Voxlin, Verkstadschef Fritidsfordon hos Landrins Bil i Sundsvall.

Indikation på fuktproblem

Det många först reagerar på är en unken doft. En viss doft som vanligen beskrivs som ”instängd” kan kännas när husbilen tas i bruk efter vintern. Efter att värmesystemet startats och husbilen vädrats ordentligt bör denna doft försvinna ganska snabbt. Detta är helt naturligt och inget fel. En ihängsen, unken doft – ibland stickande – bör man däremot ta på största allvar.

Fuktintrång försvinner inte av sig självt och går inte att vädra ur. Om du misstänker problem kan du låta fukttesta husbilen. En mätning kostar runt 500 kr och utförs lämpligen av en besiktningsfirma. För nya husbilar är det också ett krav att fukttesta sin husbil varje år – annars gäller inte garantin.

Henrik Klingborg, kund- och försäkringsmottagare på Fritidscenter i Trollhättan möts ofta av husbilar och husvagnar med fuktskador.

Fuktskada i husbil.

- Här en Adria äldre modell som man inte har gjort fukttest på många år, då har de gått så långt så de blir korrosionshål i aluminiumplåten och regelverket. Även trasig gummilist runt fönster. Hade man gjort fukttest varje år hade man upptäckt att fuktvärdet börjar stiga och kunnat gå in med en åtgärd som torka ur och byta list. Detta upptäcktes vid en försäkringsskada under fönstret och plåten skulle bytas, säger Henrik Klingborg.

Testa husbilen – gärna på hösten

Det kan tyckas onödigt att lägga pengar på att fukttesta en äldre husbil, men resultatet kan vara till stor nytta för dig. Fuktskador är i regel svåra att upptäcka med blotta ögat och är de dolda blir det förstås extra besvärligt. Att de inte syns betyder inte att de kan ignoreras – förutom att de kan vålla obehag är fukt och mögel också en fara för hälsan – då de anses ligga bakom allergier och luftrörsproblem.

Fuktskador kan dessutom bidra till svaga punkter i husbilens konstruktion. Om du märker att golvet sviktar på ett onaturligt sätt bör du definitivt kontrollera materialets bärighet. Röta kan pågå länge innan det visar sig genom sådana svagheter. Ett tips är att fukttesta husbilen på hösten innan den ställs av för vinterförvaring. Dels brukar det vara lätt att få tid och dels kan det vara bra att ha en uppfattning om läget – ifall något behöver åtgärdas inför nästa säsong.

Skaffa egen fuktmätare

För att få ett hum om statusen i en husbil kan du köpa en egen fuktmätare för en blygsam kostnad. Detta kan vara extra praktiskt om du har tänkt köpa en begagnad husbil och vill förvissa dig om att den är i acceptabelt skick. Mät på olika platser runt om i vagnen. Helst bör samtliga mätvärden ligga under 22 %. Värden över 26 % bör tolkas som en varningsklocka och då måste den fuktorsaken utredas. Det kan också vara så att vissa skador är enkla att åtgärda med små medel. Ska du köpa en begagnad husbil privat kan mätningen fungera som ett underlag för diskussion om priset.

Skaffa en egen fuktmätare.
Ett bra tips är att skaffa en egen fuktmätare så håller du bra koll på egen hand. 

Att förebygga problem

Ett självklart led i att undvika problem är att kontrollera så att husbilens ytterskikt är tätt. Skador här gör förstås att fukt kan ta sig in och därför bör problem åtgärdas snarast. En annan svag punkt är otäta lister runt dörrar och fönster. Om husbilen står uppställd utomhus under en längre tid är det klokt att se till att den har en viss lutning – så att snö, is och vatten kan rinna av.

Ett annat tips är att täcka hela karossen med presenning eller kapell. Detta får inte sitta för tätt – det måste ändå finnas möjlighet till luftcirkulation.

Kostnad beror på hur stor fuktskadan är

När du upptäcker fukt i husbilen bör du också åtgärda problemen. 

- Vad det kostar att åtgärda fukt varierar givetvis stort beroende på omfattningen utav fuktskadan i husbilen. Det kan vara allt från enklare åtgärder som krävs i form av omtätning av fönster samt torkning av trämaterialen till ett utbyte av hela fordonets sidovägg eller dylikt vilket då blir mer kostsamt, säger Per Voxlin, Verkstadschef Fritidsfordon hos Landrins Bil i Sundsvall. 

Åtgärda på egen hand

Det går att åtgärda fuktskadorna på egen hand också, men de större skadorna bör du låta ett proffs kika på. 

- De mindre fuktskadorna kan bestå av enklare åtgärder som man klarar av att hantera på egen hand såsom exempelvis täta om ett fönster eller liknande. Men de större ingreppen rekommenderas däremot att låta utföras av en fackman hos auktoriserad serviceverkstad, säger Per Voxlin, Verkstadschef Fritidsfordon hos Landrins Bil i Sundsvall. 

Tips för att undvika fukt

  • Fukttesta husbilen! Det kostar lite men sparar både tid och pengar i långa loppet.
  • Spara alla testprotokoll! Dels kan du gå kontrollera om något har förvärrats med tiden. De är även bra att visa upp som underlag om du vill sälja husbilen.
  • Äger du en nyare husbil med garanti måste du göra täthetskontroll varje år.
  • Tänk på att vanligtvis får man vad man betalar för. Om du köper en husbil till ett pris som ligger långt under marknadsvärdet kan du förmodligen räkna med en del brister.
  • Om du köper begagnad husbil - fråga tidigare ägare om fukttest har utförts.
  • Det skadar inte att ha torrbollar och till exempel fuktslukare under vintern i husbilen, de suger upp en del fukt.

Så här säger Per Voxlin, Verkstadschef Fritidsfordon hos Landrins Bil i Sundsvall:

- Bland annat rekommenderas att tänka extra noggrant på vilket tvättmedel man använder vid exteriör rengöring av husbilen, då starkare kemikalier snabbar på uttorkningen av tätningen runt till exempel fönster. Vidare är det klokt att utföra de årliga täthetskontrollerna hos de auktoriserade serviceverkstäderna just för att kunna upptäcka påbörjan till fuktskadan och således kunna åtgärda och förebygga detta i tid.

Fler nyheter