Nyheter Husbil.se

Genombrott för etanoltillverkning från cellulosa

Madelene Kristensson 2014-09-05

I år invigs fyra fabriker på amerikansk mark som ska utveckla tillverkningen av etanol från halm. Men Sverige halkar efter i utvecklingen rapporterar Svenska Bioenergiföreningen (SveBio).

- USA har nu tagit en klar ledning i utvecklingen av biodrivmedel från cellulosa. Vi ser under 2014 ett kommersiellt genombrott för den nya tekniken som ska ge oss förnybara drivmedel från cellulosahaltiga råvaror från jordbruk och skogsbruk, säger SveBio:s VD Gustav Melin.

Men ännu har genombrottet inte nått Sverige, trots stora bidrag till forskningen inom ämnet.

Källa: SveBio Press Bild: (CC BY-SA 3.0)

Det är den amerikanska etanoltillverkaren POET och det holländska bioteknikföretaget DSM som står bakom projektet med etanoltillverkning av cellulosa. När en av fabrikerna nyligen invigdes befann sig både Hollands konung Willem Alexander och USA:s jordbruksminister Tom Vilsack på plats, vilket om något betonar betydelsen av projektet för biodrivmedlets utveckling, menar Gustav Melin. Fabriken beräknas tillverka 90 000 kubikmeter etanol av majshalm varje år.

De fyra anläggningar som utvecklar etanoltillverkning är belägna i de amerikanska staterna Iowa, Nevada och Kansas. Fabrikerna är alla vinstinriktade projekt med målsättning att utveckla tekniken med att tillverka etanol av halm.

- Investeringarna i avancerade biodrivmedel i USA är en stor utmaning för oss i Sverige. Vi har gjort stora insatser för forskning och utveckling av teknik för biodrivmedel från cellulosa, men vi har ännu inte fått till stånd några fullskaliga industriprojekt. Orsaken är att vi inte har tillräckligt starka styrmedel. Vi behöver en tydlig och långsiktig politik som gör att också vår kung och våra ministrar om några år kan inviga ett antal fabriker som gör biodrivmedel av cellulosa till exempel från den svenska skogen, säger han.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.