Nyheter Husbil.se

Husbil vs Husvagn

Madelene Kristensson 2014-06-09

Sverige följer trenden vi sett i Europa de senaste åren - husbilen blir allt vanligare och tar över tronen från husvagnen. Räknar man i procent har antalet nyregistrerade husbilar aldrig legat så högt jämfört med nyregistrerade husvagnar. Redan idag kan man se en procentuell ökning för 2014 i jämförelse med fjolåret. 

Under år 2013 var den procentuella skillnaden nyregistrerade husbilar och husvagnar emellan 9,1 %. Idag kan man se en skillnad på hela 12,6 %. Resultatet konfirmerar den trend vi sett i Europa med fler registrerade husbilar än någonsin tidigare. 

Maj månad bjöd på 555 nyregistrerade husvagnar, vilket är en sänkning från maj förra året då 596 vagnar registrerades. Dock har en ökning skett under året hittills, då antalet nyregistrerade husvagnar är 1773, motsvarande samma period under fjolåret med 1672 husvagnar. Det ger en ökning på 6,1 %. Ett resultat som är glädjande då husvagnsregistreringen sjunkit avsevärt de senaste åren.

Under maj månad registrerades så många som 697 stycken husbilar - en ökning från fjolåret med över 80 bilar. Totalt sett, fram till denna tidpunkt, har det registrerats 1997 nya husbilar. Motsvarande period föregående år låg siffran på 1651 - vilket ger en ökning med 20,96 %. Allt tyder på att vi går mot ett rekordår för husbilen!

Fler nyheter