Nyheter Husbil.se

Uppdatering kring utredningen om husbilsskatten - HRF svarar

Husbil.se 2020-06-10

För den som missat så införde Sverige 2018 ett nytt beskattningssystem för fordon. Ett så kallat Bonus-malus-system. Sedan dess har det nya systemet kritiserats hårt från flera olika håll där de tyngsta argumenten kretsar kring drabbningen för just husbilar, som många menar inte är försvarbart av miljöskäl. Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) har sedan belsutet kom gått längst fram i tåget och kämpat för husbilsägare. Nu har de svarat på Finansdepartementets utredning kring ändring av skatten för husbilar 2021.

Den 27 maj var sista svarsdagen på Finansdepartementets remiss för ”Förmånligare återbetalning av fordonsskatt vid avställning av husbil”. Naturligtvis har Husvagnsbranschens Riksförbund, som driver Husbilskampen i samarbete med Svensk Camping och Caravan Club, lämnat sitt yttrande till Finansdepartementet på den utredning som initierades av finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, efter hård kritik i höstas.

HRF:s svar i sammanfattning:

”Husvagnsbranschen Riksförbund (HRF) är i grunden positiv till att Regeringen gett uppdraget till Skatteverket att utreda förmånligare skatt för Personbil klass II (Husbil). Dagens system är orättvist och oskäligt, när hänsyn inte tas till husbilens särart som fordon sett till användning och miljöpåverkan.

HRF anser dock att utredningsförslaget inte tar bort orättvisan; Dels får fordon som används som bostad betala vägtrafikskatt när det används just som bostad; Dels skall, vid påställning, hela innevarande skatteperioden betalas i förskott. Något som blir en stor och orättvis utgiftspost för brukaren.

HRF anser att en rimligare lösning vore en skattenedsättning som motsvarar lägre antal kilometer, kontra fordon i samma skattesystem, som dessa fordon används. Alternativt klassificera husbilen som en egen fordonsform med anpassade villkor för beskattning – en väg som många EU-länder valt.

Dessa lösningar är enklare tills övrig lagstiftning är anpassad för ett skatteuttag som är anpassat för verklig användning.

Sammantaget kan sägas att utredningsförslaget inte når önskad effekt varken för husbilsägare eller svensk husbils- och besöksnäring, utan snarare kvarstår orättvisan med risk för långtgående negativa effekter. Enligt HRF finns även ett antal oklarheter i utredningen.”

Så sent som i mars beslutade det brittiska parlamentet om att ta bort WLTP-körcykeln som beräkningsmodell för fordonsskatt. Skälet till beslutet är att britterna ansåg att modellen var mer till skada än till nytta. Storbritannien var det enda EU-land jämte Sverige som fram till dess infört WLTP för husbilar.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.