Nyheter Husbil.se

Minska risken för inbrott i ditt mobila hem

Madelene Kristensson 2014-07-29

Din husbil är ett lätt byte för inbrottstjuvar. Genom att följa dessa värdefulla råd, minskar du risken för inbrott.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Sasha Taylor (CC BY-SA 3.0)


Husbil mer utsatt än bostad

I husbilen är det inte möjligt att installera ett larm som är direktkopplat till polis eller bevakningstjänst. En husbil har inte heller konstruerats för att motstå ett inbrott, då man utan större problem kan bryta upp ett fönster eller en dörr. Under de perioder fordonet står parkerat, placeras ofta behörigheter som grill, generator, stolar och cyklar på utsidan - vilket gör dem till ett lätt byte för tjuvar. Eftersom du som campare för det mesta inte känner dig hemma i de trakter du befinner dig, kan det vara svårt att veta vilka områden som är högst drabbade av stöld och vandalism.


Inventering

Gör en inventering ett par gånger om året för att ha kännedom om vad som finns i din husbil. Vid eventuell stöld krävs en sådan av försäkringsbolag och polis. Mer värdefulla behörigheter så som TV och dator bör fotograferas och bifogas till inventeringslistan. På listan ska alla behörigheter, både på insidan och utsidan av fordonet, finnas nedskrivna. Kom ihåg att anteckna generatorn, märke och typ på dina däck samt reservdäcket och din taklast. 

Gör minst en kopia på inventeringen och förvara säkert i ditt hem tillsammans med de foton av värdefulla föremål du tagit. En av kopiorna tar du med i husbilen. På denna ska eventuella dyrbara köp läggas till under resans gång. Även kopior på bilhandlingar, körkort och personliga handlingar av alla resenärer i fordonet ska bifogas till listan.


Är det där min husbil?

Husbilar kan uppfattas som utseendemässigt likadana, inte minst av polisen. Det är därför bra att underlätta igenkänningen av just ditt fordon vid eventuell stöld. 

Genom att fästa fast synliga identifieringsnummer på husbilens tak, kan fordonet enklare identifieras av helikopterpolis. Ett identifieringsnummer kan till exempel vara de fyra sista siffrorna i registreringsnumret. Ta också flera kort på husbilen, ur många vinklar, både i färg och svartvitt. Tänk på att ha kort där registreringsskylten är synlig. Använd en outplånlig penna (finns på verkstäder) och skriv ned motorns serienummer på rutorna i hytten. Detta har visat sig vara mycket effektivt som avskräckning för stöld. 


Byt ut dina lås

Ha alltid extra koll när du stannar till vid servicestationer och ta ALLTID ur nyckeln från tändningslåset. Byt ut husbilens lås - stora säkerhetslås kan även de verka som avskräckande för stöld, även om de inte i sig försvårar inbrottet särskilt. Montera en huvudbrytare någonstans där den blir svår att finna. Brytaren kan hindra motorn från att starta eller bryta bränsletillförseln.


Stölden och bytet

Enligt polisen är ett inbrott i en bostad över på sju minuter. Du kan lätt räkna med att ett inbrott i en husbil går betydligt snabbare. Hur en husbil säkerhetsmässigt ser ut utåt kan vara avgörande för vilket fordon inbrottstjuven väljer.

Vad som stjäls mest i husbilar är generatorn. Det kan därför vara av vikt att fästa generatorn permanent till husbilen om så är möjligt. Se också till att inte lämna den utan uppsyn om den är väl synlig utåt. Märk generatorn med en outplånlig penna för att kunna känna igen den om eventuell stöld sker. Cyklar är också ett vanligt byte för tjuvar. Låt därför cyklarna hänga kvar på din cykelhållare och lås fast dem väl. Det kan även rekommenderas att täcka över dem med ett skydd. Glöm inte att låsa fast hela cykeln - hjul och sadlar är annars lätta byten.


Så här parkerar du fordonet

Parkera alltid din husbil med ingången och framdelen mot en mer livlig plats med många förbipasserande. Inspektera platsens lampor - är det väl upplyst kvällstid? Parkerar du i närheten av andra husbilar, ska ingången vara placerad mot den närmsta bilen. Dra alltid igen gardiner och liknande för att inte ge tjuvar möjligheten att kika in möjliga byten.


Göm dina värdesaker

Skapa ett gömställe i husbilen för dina värdesaker. Det kan vara ett fastsatt kassaskåp, bakom kylskåpet, under spisplattorna, bakom en låtsasvägg. Undvik mer självklara gömställen som bakom en tavla eller under golvet och mattan. Kom ihåg att kassaskåpet bör vara brandsäkert!


När olyckan är framme

Skriv själv ned allt som har att göra med stölden - vem, vad, när, varför, var och hur. Skriftliga noteringar underlättar vid eventuell utredning efter din anmälan.

Ska du resa utomlands med husbilen är det bra att sätta samman en lista med nödnummer för de gällande landet. Nödnummer kan vara telefonnummer till polis, ambulans, brandkår och konsulat. 

Fler nyheter