Nyheter Husbil.se

Intresset för husbil märks på fordonsbristen

Husbil.se 2021-09-02

Nya siffror från Husvagnsbranschens riksförbund för nyregistrerade husbilar och husvagnar visar att intresset varit stort i år. Till och med så stort att tillverkarna själva inte hinner med att producera.

Husbilsförsäljningen har ökat.

De senaste siffrorna från Husvagnsbranschens riksförbund visar att intresset för en semester på hemmaplan har påverkat försäljningen av både nya och begagnade fritidsfordon. Det baseras bland annat på att flera av HRF:s medlemmar säger att det helt enkelt är slutsålt och att tillverkarna inte kan leverera sina fordon förrän till hösten.

Nyregistreringar gick ner i augusti

Nyregistreringar av fritidsfordon har gått upp i flera månader för att sedan gå ner i augusti. Husbilarnas nyregistreringar för augusti låg 19 procent lägre än under augusti 2020. Motsvarande siffra för husvagnar är 15 procent lägre jämfört med föregående år. Men den totala summan för 2021 ser ljus ut och har ökat jämfört med 2020.

Husbilsregistreringar för augusti 2021

I augusti 2021 registrerades 428 husbilar vilket kan jämföras med 528 för augusti 2020. Den totala summan för 2021 är hittills 4 218 husbilar jämfört med 3 127 stycken under samma period 2020. Detta ger en stadig ökning på 34,89 procent för 2021. Siffrorna avser januari till augusti 2021.

Husvagnsregistreringar för augusti 2021

I augusti 2021 registrerades 296 husvagnar vilket kan jämföras med 346 husvagnar som registrerades augusti 2020. Den totala summan av nyregistreringar ligger hittills på 3 321 jämfört med 2 915 husvagnar under samma period 2020. Det innebär en ökning på 13,92 procent för 2021. Siffrorna avser januari till augusti 2021.

Fler nyheter