Nyheter Husbil.se

Kävlinge kommuns nya satsning vid Barsebäckstrand

Husbil.se 2019-04-11

Nu går äntligen startskottet för omvandlingen av campingen på Barsebäckstrand i Kävlinge kommun. Under de närmsta två åren kommer verksamheten skötas av nya entreprenörer där det under 2019 kommer byggas 12 nya campingstugor och ett aktivitetscenter.

Kävlinge kommun har skrivit avtal med Fritid Österlen Holding AB som ska driva campingen på Barsebäckstrand under de närmsta två åren. Deras uppgift blir att förändra och framhäva campingverksamheten utifrån kundernas förväntningar.

- Fritid Österlen har en gedigen och dokumenterat framgångsrik och uppskattad verksamhet vid två andra campinganläggningar i Skåne. I samverkan med andra aktörer på området blir deras uppgift att lyfta campingen till en ny nivå som bättre svarar mot de förväntningar som besökare ska kunna ställa på anläggningen. Vårt mål att anläggningen ska kunna ta emot gäster på campingen under våren, säger Mats Rosen, näringslivs- och turistchef.

Anna och Ola Ambuhm från Fritid Österlen Holding AB som tar över verksamheten driver sedan tidigare flera campingar runt omkring i Skåne. De menar att det finns en otrolig potential för Barsebäck och ser verkligen fram emot satsningen.

- Alla stugor och campingplatser har havsutsikt och när Kävlinge kommun berättade om sin satsning på området kände vi att vi ville vara med och bygga upp något från grunden och skapa en destination för campingturism även i Barsebäckstrand, säger Ola Ambuhm, vd till Kävlinge Lokaltidning.

Deras främsta prioritering kommer vara husbilsturismen och ambitionen är att verksamheten ska likna företagets andra campingar. Förhoppningen är att kunna öppna campingen innan sommaren.


Campingområdets förändringar

Kävlinge kommun har ansökt om att få bygga en ny parkering och väntar, efter avslag från Länsstyrelsen, på beslut från mark- och miljödomstolen. Då planerna gällande parkeringen visat sig vara en längre process än väntat kommer detta påverka byggnationen av campingstugorna. Målet för 2019 blir nu att bygga 12 campingstugor istället för ett 20-tal som först var tanken. Då de vill utöka antalet stugor kommer det därför bli färre campingplaster.


Utveckling av nytt aktivitetscenter

Kommunen avser att utveckla ett aktivitetscenter som ska knyta samman kustens attraktionspunkter och förhandlar för tillfället med flera olika aktörer. Tanken är att området ska vara en livlig mötesplats för naturturismaktiviteter som till exempel vandringar eller kitesurfing.

Fler nyheter