Nyheter Husbil.se

Svenska folket: klimatmärk drivmedel

Madelene Kristensson 2014-08-18

Sveriges befolkning vill både klimat- och ursprungsmärka drivmedel. Det framgår i en undersökning genomförd på uppdrag av Gröna Bilister.

Källa: Gröna Bilister MND Bild: Martin Prieto Beaulieu / C2 (CC BY-SA 3.0)

Var kommer drivmedlet du tankar ditt fordon ifrån? Och hur har det och kommer det att påverka klimatet? Det är frågor som svenska folket vill ha svar på, visar Novus undersökning gällande svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkta drivmedel. Och det är frågor som det finns svar på menar Gröna Bilister.

Energimyndigheten tillsammans med bränslebolagen har idag information som räcker och blir över för att kunna skapa en märkning av drivmedel på landets stationer.

Så många som 41 procent av undersökningens deltagare svarade att frågan om drivmedelsmärkning är viktig eller mycket viktig. Samtidigt menar 29 procent att frågan är mindre viktig eller inte viktig alls. Ungdomar mellan 18 till 29 år har en ljusare attityd till drivmedelsmärkning, där hälften av de tillfrågade ansåg frågan vara mycket viktig eller viktig. Endast 25 procent svarade att märkningen var mindre viktig eller inte viktig alls. Även kvinnor anser att drivmedelsmärkning är en viktig eller mycket viktig fråga (46 procent).

- Det är tydligt att svenska folket inser frågans betydelse. I takt med att nordsjöoljan sinar riskerar vi att få in fulolja från konflikthärdar i Afrika där lokalbefolkningen far illa, eller från Arktis där känslig miljö riskerar. Den okonventionella oljan tillverkad av tjärsand eller oljeskiffer knackar också på dörren. Den förstör miljön och leder till stora koldioxidutsläpp. Konsumenterna måste ges chansen att välja bort de sämsta alternativen, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant i ett pressmeddelande.

I undersökningen ställdes även frågan om hur många som skulle välja drivmedel efter ursprungsland om en märkning fanns. Hela 72 procent menade att de förmodligen skulle ta hänsyn till det. Så många som 54 procent av de tillfrågade skulle dessutom välja ett bolag med drivmedelsmärkning före ett bolag utan märkningen.

- Detta visar att bränslebolagen kan vinna betydande marknadsmässiga fördelar genom att märka sina drivmedel, säger Gröna Bilisters styrelseledamot Per Östborn i pressmeddelandet.

Redan nu har bränslebolaget St1 gått ut med att de under nästa år kommer införa drivmedelsmärkning.

Detta är ett löfte som vi applåderar, säger Johanna Grant.

Gröna Bilister är en förening som granskar miljöbilssituationen i landets kommuner, sammanställer årets främsta miljöbilar samt agerar svartjänst för allmänhet och organisationer. I Novus undersökning deltog 1 000 människor i åldrarna 18-79 år.

Fler nyheter