Nyheter Husbil.se

Kontrollera ditt gasolsystem

Madelene Kristensson 2014-08-07

Det är viktigt att sköta om sitt gasolsystem på husbilen för att undvika olyckor. Följ våra tips för en lugn och härlig semester, fri från obehagliga överraskningar.

Källa: Bild: Trollhättan.com

KONTROLLER AV SPECIALIST

Täthetskontroll

En täthetskontroll utförs av en mekaniker, verkstad eller handlare som är lämplig och har korrekt utrustning. Kontrollen tar cirka tio minuter och under hela kontrolltiden testas gasolsystemet genomgående, inklusive kranar och tändsäkringar, med ett tre gånger så stort tryck än normalt (100 mbar).

Provtryckning

Provtryckning är en kontroll som genomförs när husbilens gasolsystem är nyinstallerat eller om systemet renoveras. Likt täthetskontrollen ska denna säkerhetskontroll utföras av professionella fackmän. Dessutom används likadan utrustning - dock så testas gasolsystemet med ett tryck trettio gånger så stort än normalt (1 000 mbar). Testet omfattar hela systemet - kran till kran.

Bilprovningens läckagetest

Hos bilprovningen utförs ett läckagetest vid besiktning. Då testas gasolsystemet med likadant tryck som normalt används i husbilen (30 mbar) i 10 minuter. Om inget tryckfall förekommer är systemet fritt från läckage. 


KONTROLLER AV HUSBILSÄGARE

Läckagetest

Ett läckagets kan du som husbilsägare utföra utan närvaro av specialist. Testet kan genomföras när byte av gasolflaskor är angeläget och görs med hjälp av en läckagetestare, som är fäst i husbilen. Gasolflaskan testas då med likadant tryck som normalt används i husbilen (30 mbar). Bubblar det inte betyder det att flaskan är fri från läckage. 

Fler nyheter