Nyheter Husbil.se

Kvalitetsbrister i bilreparationer

Madelene Kristensson 2015-03-06

Över hälften av skadeverkstäders bilreparationer brister i kvalitet. Det visar en undersökning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF).

Källa: Wikimedia Commons Bild: Jarno Bor (CC BY-SA 3.0)

Mer än 53 procent av de bilreparationer som utförs av skadeverkstäder brister i kvalitet. De vanligaste anmärkningar som noterats efter reparationerna är brister i lackarbete samt rostskydd. Dessutom fakturerar verkstäderna för outfört arbete samt arbetet utanför metodbeskrivningen.

Undersökningen är ett treårigt projekt, där reparationer utförda åt försäkringsbolags kunder har granskats. Efter knappt ett års tid, och 700 granskade reparationer, kan en trend ses.

- Underlaget är för litet för att dra säkra slutsatser, men visar tydligt att många verkstäder måste förbättra kvaliteten på sitt arbete, säger Trafikförsäkringsföreningens VD Mats Olausson i ett pressmeddelande.

- Över hälften av de hittills kontrollerade reparationerna innehåller någon form av avvikelse, vilket är lång ifrån en acceptabel nivå, menar TFF:s chefsjurist Bengt Ek.

Undersökningen har visat på stora skillnader från verkstad till verkstad - även inom samma kedja. Verkstaden som klarat sig bäst har noterats för en avvikelse på totalt tio bilreparationer, samtidigt som det finns verkstäder med 22 avvikelser på åtta reparationer. 

- Att så många verkstäder har betydande kvalitetsbrister på sina skadereparationer är ett stort problem. Vi vet att Motorbranschens Riksförbund och BIL Sweden arbetar aktivt med frågan och har tagit fram gemensamma "Riktlinjer för Skadeverkstad". Verkstäderna själva måste börja ta problemen på allvar och åtgärda kvalitetsbristerna, säger Olausson.

Fler nyheter