Nyheter Husbil.se

Målet - Bäst i Europa

Husbil.se 2017-04-07

Det är med kraft i rösten han säger det, "Sverige ska bli Europas bästa husbilsdestination". Husbil.se möter Lars-Erik Hörmander en varm vårdag i hans födelsestad Trollhättan. "Jag hade en fantastisk uppväxt här, tryggt och lugnt och med många lekkamrater som Anders Eriksson blev dagarna aldrig tråkiga" ler en positiv Lars-Erik som numer vill placera Sverige på Europas husbilskarta ordentligt.

Husbilsmarknaden växer snabbt i Europa, 2016 finns 87 000 husbilar i Sverige och c:a 1,7 miljoner i Europa. Det finns både likheter och skillnader mellan husbilsgästen och den traditionella husvagns- eller tältgästen. Ofta väljer dock husbilsgästen att övernatta på andra ställen än campingplatser. Inget unikt i sig, men för att möta den ökade efterfrågan och erbjuda husbilsgästen trygghet, god service och en bra upplevelse har SCR tagit initiativet till att bilda en grupp som skall inventera behoven och möjligheterna.

Nya riktlinjer

Arbetet inledes 2010 och har sedan dess bedrivits i samverkan med olika intressenter. Arbetsgruppen består idag av representanter från; Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), Caravan Club (CC), Riksförbundet Mobil Fritid (RMF), Turistrådet Västsverige, Svensk Camping (SCR) och Åsa Camping & Havsbad. "Projektet syftar till att ta fram rekommendationer och riktlinjer för att skapa nya ställplatser som uppfyller gästernas önskemål och behov" berättar Lars-Erik, projektledare för Husbilsdestination Sverige.

Ställplats

Husbilsdestination Sveriges definition lyder; Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet inom rimligt avstånd finns tillgång till tömning av avlopp och tömning/påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses.

Källa: Husbilsdestinationsverige Bild: Ställplatsstockholm

Avstånd är säkerhet

"Gemensamt i arbetsgruppen har vi tagit fram punkter som vi menar är grunden för att få kalla sig en ställplats, vi kallar detta för basservice" berättar Lars-Erik. Något som bl.a. innebär att ställplatsen skall vara belägen på ett attraktivt läge för besökaren och ha minst 8 platser, det ska vara en plan yta med tillräcklig bärighet,om det inte finns tömningsmöjligheter på plats skall det finnas hänvisning till närmaste platsmax 3km för tömning och påfyllning, tydlig upplysning gällande prisinformation och ett minimumavstånd i enlighet med MSBs rekommendationer på fyra meter alternativt enligt den lokala brandmyndigheten.

Gemensamt märke för ställplats

Arbetsgruppens ansvar är nu att se till att kommuner sluter upp och att vi tillsammans bygger Europas främsta husbilsdestination menar Lars-Erik."Vi har redan kontaktat alla Sveriges kommuner och har i många fall mycket goda diskussioner som leder snabbt framåt. Det finns även ett förslag under behandling på Näringsdepartementet om ett officiellt gemensamt vägmärke som påvisar ställplats samt framtagna instruktioner för kommuner om hur en standardställplats ska se ut och vilka kriterier som ska efterlevas". "Vi har kommit lång på en spännande resa" avslutar Hörmander.

Fråga: Hur upplever du dagens kvalité på ställplatser i Sverige? Vilka krav har du? Vilka är dina favoritställen? Kommentera på vår Facebook-sida klicka här  


Fler nyheter