Nyheter Husbil.se

Ökning av antalet gästnätter

Madelene Kristensson 2015-08-27

På fem år har antalet gästnätter på camping ökat med närmare fyra procent. Endast fem län noterar en nedgång av campingnätter. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Mann Jess (CC BY-SA 4.0)

Mellan 2009 och 2014 ökade antalet gästnätter per år på campingplatser med 3,94 procent. I fjol uppgick antalet gästnätter till totalt 15 046 968 stycken, vilket kan jämföras med 2009 då antalet gästnätter var 14 476 290.

Endast hos fem län noteras färre gästnätter 2014 än under 2009. Kalmar län har haft den största nedgången med -9,19 procent de senaste fem åren, följt av Södermanlands län med 8,22 procent färre övernattningar. Även i Stockholms, Örebro och Norrbottens län har det skett nedgångar.

Uppsala län noteras samtidigt för den största ökningen av antalet gästnätter, från 241 593 under 2009 till hela 329 966 stycken förra året. Det motsvarar en ökning om 36,58 procent. Även Kronobergs, Hallands och Västerbottens län har haft starka utvecklingar med ökningar mellan 10 och 15 procent.

Västra Götalands län har med marginal flest antal gästnätter per år med 2 961 224 under fjolåret. Minst antal gästnätter noteras för Gotlands län med totalt 213 582 förra året. 


ANTAL GÄSTNÄTTER PÅ CAMPING

Län Antal gästnätter 2009 Antal gästnätter 2014 Förändring
Stockholm 625 055 615 644 -1,51 %
Uppsala 241 593 329 966 +36,58 %
Södermanland 359 142 329 638 -8,22 %
Östergötland 383 363 417 518 +8,91 %
Jönköping 352 402 369 427 +4,83 %
Kronoberg 212 210 234 630 +10,57 %
Kalmar 1 635 154 1 484 872 -9,19 %
Gotland 203 715 213 582 +4,84 %
Blekinge 367 130 370 068 +0,8 %
Skåne 1 149 193 1 257 095 +9,39 %
Halland 1 391 228 1 609 310 +15,68 %
Västra Götaland 2 897 250 2 961 224 +2,21 %
Värmland 777 151 780 895 +0,48 %
Örebro 480 290 448 037 -6,72 %
Västmanland 223 418 241 680 +8,25 %
Dalarna 960 790 1 052 201 +9,51 %
Gävleborg 261 709 280 439 +7.16 %
Västernorrland 279 697 305 509 +9,23 %
Jämtland 465 607 492 275 +5,73 %
Västerbotten 509 259 573 107 +12,54 %
Norrbotten 700 934 679 851 -3,01 %
RIKET 14 476 290 15 046 968 +3,94 %

Fler nyheter