Nyheter Husbil.se

Starkt år för husbilen

Madelene Kristensson 2017-01-10

Husbilen fortsätter att dominera bland fritidsfordonen. Under det gångna året nyregistrerades över 5 000 stycken.

Under fjolåret nyregistrerades totalt 8 808 fritidsfordon i landet. Inte sedan 2008 har en siffra av samma kaliber noterats, då drygt 9 000 husvagnar och husbilar registrerades. En markant skillnad åren emellan är att husbilen gått från att ha utgjort 38 procent av den totala ökningen till makalösa 60 procent.

Under 2016 nyregistrerades 5 321 husbilar, vilket kan jämföras med husvagnens 3 487. Det betyder att antalet nyregistrerade husbilar är fler än antalet nyregistrerade husvagnar för femte året i följd. Jämfört med 2015 har antalet nya husbilsregistreringar ökat med närmare 32 procent.

- Glädjande är att ökningen för både husvagnar och husbilar ligger långt över vad vi förutspådde våren 2016, berättar Tomas Haglund, ordförande Husvagnsbranschens Riksförbund.

Ökningen spås fortsätta under 2017, om än inte i lika stor omfattning.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.