Nyheter Husbil.se

Transportstyrelsen ger tummen upp för självkörande fordon

Madelene Kristensson 2014-09-04

Det dröjer inte länge innan självkörande fordon syns på marknaden. Transportstyrelsen är positiva till autonom körning men har undersökt vilka förändringar som krävs i trafik och lagar.

Transportmyndigheten beräknar att till viss del helt självstyrda fordon, kommer lanseras på marknaden runt år 2020. I förberedelse till denna förändring i trafiken har myndigheten gjort en utredning där trafiklagstiftning, fordonslagstiftning, förarbehörighet och eventuella hinder har undersökts. Det rapporteras bland annat om att det kommer behövas ett regelverk för självgående fordon inom ramen för EU och FN inom en snar framtid, men att trafiklagstiftningen gällande förarens ansvar troligen förblir densamma.

- Transportstyrelses utgångspunkt är att lagstiftning inte ska stå i vägen för teknisk utveckling så länge utvecklingen uppfyller de transportpolitiska målen om säkerhet, miljö och framkomlighet. Förstudien som vi har tagit fram är en bra grund för det fortsatta arbetet kring autonom körning, säger Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert i ett pressmeddelande.

Det kommer inte att krävas en förändring i trafiklagstiftningen gällande förarens ansvar inom den närmaste tiden, meddelar Transportstyrelsen. Det beror på att de första självkörande fordonen kräver att föraren måste kunna ta över kontrollen vid alla tillfällen, vilket betyder att föraren följer trafikförordningens krav på kontroll över fordonet. Idag finns det inget internationellt regelverk gällande autonom körning, men Transportstyrelsen driver ärendet - dock menar myndigheten att arbetet behöver trappas upp. Det har också kommit fram att det i nuläget inte krävs andra förarbehörigheter för ett automatiserat fordon, eller att förarprovet behöver omregleras. Det kan komma att förändras i framtiden dock.

Transportstyrelsen har även undersökt förarens ansvar vid en olycka. Idag utgår trafikreglerna från förarens ansvar av fordonet - vilket också ska kunna tillämpas till autonom körning. Kan en förare kopplas till ett till viss del självkörande fordon ska den befintliga lagstiftningen kunna användas, menar myndigheten.

- Vi ser positivt på utvecklings med självkörande bilar eftersom risken för mänskliga misstag minskar och därmed minskar också utrymmet för människan att begå handlingar som idag är kriminaliserade, säger Staffan Widlert i pressmeddelandet.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.