Nyheter Husbil.se

Nytt om husbilsskatten - karenstid ändras

Husbil.se 2020-03-03

Nu är Skatteverkets utredning om bättre villkor för återbetalning av skatt för husbilar färdig. Utredningen är inlämnad till Finansdepartementet. Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, har tagit del av utredningen och går i ett pressmeddelande ut med sin inställning.

Idag är det enkelt att ställa av och på fordon med Transportstyrelsens app. Det gör att du kan slippa betala fordonsskatt och trafikförsäkring då fordonet inte används. Skatteverket föreslår i utredningen att karenstiden för fordonsskatt sänks från 15 dagar till fyra för nya husbilar. Ändringen föreslås träda i kraft 1 mars 2021. Att det dröjer ända till dess beror på tekniska faktorer hos Transportstyrelsen, som hanterar utdebiteringen.

Det var i samband med att bonus-malussystemet infördes 1 september 2019 som husbilsbranschens röster höjdes i protest mot systemet som innebar att fordonsskatten för nyregistrerade husbilar steg väldigt mycket. Enligt nya EU-regler började då husbilar att testas enligt mätmetoden WLTP, som vi tidigare skrivit om. Enligt den kan en husbil beskattas högre än en tung lastbil, trots att husbilen körs i snitt 688 mil/år, enligt myndigheten för trafikanalys, TRAFA.

I protest skapades Husbilskampen av Sveriges samlade husbilsbransch, under parollen ”Husbilskampen – för en rättvisare beskattning av husbilar”.  Skatteverket fick i uppdrag av regeringen att införa flexiblare skatteregler för husbilar.

Och nu står det alltså klart att skatten inte blir sänkt. Men det ska bli lättare att ställa av och på husbilen och på så sätt blir det lättare att få återbetalning av skatten. 
De fyra karensdagarna ska gälla under fordonets först tre år i trafik, under bonus-malusperioden.

Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, är nöjda över att ha vunnit gehör för sin fråga.

– Skatteverkets utredning är saklig och robust, medan utredningsförslaget tvingats anpassa sig till systemtekniska begränsningar för bland annat utdebitering hos Transportstyrelsen. Fyra karensdagar är klart bättre än dagens 15, men husbilsbranschen, och förmodligen även finansminister Magdalena Andersson, hade förväntat sig ett utredningsförslag som bygger på dygnsdebitering, att skatt endast tas ut när husbilen brukas, säger Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, i ett pressmeddelande.

Men samtidigt tycker han att det borde gå att skynda på förändringen hos Transportstyrelsen.

Förmodligen delar även finansministern vår inställning till att arbetet måste påskyndas. Vi pratar om en ledtid på ett år för att anpassa ett IT-system, vilket är en evighet för konsument och bransch enligt vår bedömning, säger han.

Husbilskampen drivs av Husbilsbranschens Riksförbund ihop med branschorganisationen Svensk Camping samt konsument- och intresseorganisationerna Caravan Club och Husbilsklubben. 

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.