Nyheter Husbil.se

Hantera gasolen rätt i husbilen

Husbil.se 2022-06-03

Gasol i husbilen gör underverk för bekvämligheten, men är samtidigt förenad med risker. Varje år orsakar gasol flera otäcka olyckor och det gäller att hantera den med respekt.

Gasolflaskor är brandfarliga och genom att se över och kontrollera dem regelbundet, kan du undvika brand och explosion. Men den allra största faran är risken för koldioxidförgiftning. Det finns några viktiga huvudregler att följa och dessa är till för både din och andras säkerhet.

En viktig faktor att tänka på är att gasol är tyngre än luft. Därför kan gasen samlas och ligga kvar på låga punkter. Koncentrationen kan då vara så hög att gasen kan antändas. De vanligaste orsakerna till läckage är att husbilen är felaktigt byggd, eller att gasolen är felaktigt installerad. I värsta fall leds förbränningsgaserna inte ut - utan in i bilen.

Billig livförsäkring

En husbil bör vara utrustad med både brandvarnare och gasolvarnare. Kontrollera att de fungerar och byt  batteri eller apparatur om det behövs. Brandvarnare vet nog de flesta hur de fungerar - en inbyggd sensor känner av rök och varnar tidigt vid brand. En gasolvarnare ger på liknande sätt tidiga indikationer på att något är fel. På så vis har man tid att ingripa eller utrymma husbilen innan det är för sent.

Glöm inte:
Lägg gärna till:
   
 • Brandfilt
 • Handbrandsläckare / pulversläckare (minst 2 kg)
Inga säkerhetskontroller

Sedan den 29 april 2009 krävs det ingen obligatorisk säkerhetskontroll vid köp eller import av husbil. Felinstallationer är inte ovanliga och därför kan vi rekommendera att lämna in fordonet för inspektion. Ugn, spis och  kylskåp får kopplas med slang medan övrig utrustning ska anslutas till ledningar av korrosionsbeständig metall (vanligtvis koppar).

Den obligatoriska täthetskontrollen för kontakter och ledningar är också avskaffad. Denna tjänst kan du få utförd som tillval vid kontrollbesiktning. Ett bra tips är att alltid kontrollera tätheten med läckindikator årligen eller varje gång du byter gasbehållare.

Viktig information

I husbilens bodel ska det finnas en skylt som beskriver hur många personer ventilationssystemet är anpassat för samt vilka ventilationsöppningar som inte får sättas igen. Detta är viktig information för att luftflödet i bilen ska fungera tillfredsställande och kan vara av särskild vikt om du  hyr en husbil som du inte är bekant med.

Välj rätt utrustning
   
 • Använd endast flaskor som uppfyller gällande säkerhetskrav och föreskrifter samt är godkända för fordonsanvändning.
 • All utrustning ska ha flamvakt.
 • Spis med lock som är nedfällbart och av brännbart material ska vara försett med säkerhetsspärr mot ofrivillig stängning alternativt automatisk avstängning av gasen ifall locket stängs.
Placera flaskorna rätt
   
 • Gasflaskorna ska förvaras i ett avskilt och välventilerat utrymme som ska vara låst.  
 • Gasflaskor ska enbart bara åtkomliga från husbilens utsida.
 • Gasflaskan ska sitta fast ordentligt, men ska kunna lossas snabbt och enkelt - utan redskap.
 • Flaskan måste ha rätt läge - så att endast gas i gasfas släpps ut.
 • Huvudavstängningsventil ska finnas tillgänglig utifrån.
 • I husbilar för fritidsbruk får högst 2 flaskor á 30 liter medföras och enligt MSB får fordon som är lastade med mer än 60 liter gasol inte parkeras eller ställas i ett garage eller annat utrymme inomhus. De vanligaste gasolflaskorna är i stål, kallas P11 och rymmer 11 kilo vilket är 26,2 liter. Enligt vissa är dock antalet liter en tolkningsfråga, eftersom det finns olika regelverk som säger olika. 
Så gör du vid läckage!
   
 • Stäng flaskventiler och huvudventiler till gasolutrustningen
 • Släck eventuell eld, undvik att röka. Stäng av motorn för att undvika gnistbildning.
 • Vädra ordentligt! Vänta med att vistas i husbilen tills gasen vädrats ut. Använd inte utrustningen förrän läckaget är utrett och åtgärdat.
Detta gäller när du reser

Tänk på att det på vissa platser är förbjudet att medföra öppen eld. Detta gäller exempelvis på bensinstationer och färjor. Gasolapparater ska därför släckas innan tankning eller innan du kör ombord på en färja. Detta gäller även gasen i kylskåpet. Innan du kör ombord på en större färja bör du stänga huvudventilen till husbilens gasolanläggning.

I stort gäller det att använda "sunt förnuft" vid all hantering av gasol. Följ säkerhetsråden och välj gasolflaskor av välkända märken så minimerar du riskerna. En husbilssemester är ju avsedd att vara till nöje och rekreation! Och bra förberedelser gör det lättare att koppla av. 

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.